[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/welcome/what-is-debian-linux.xml-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.org
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: what-is-debian-linux.xml 14388 2004-04-25 14:55:39Z mck-guest $ -->

 <sect1 id="what-is-debian-linux">
 <title>Què és &debian;?</title>
<para>

La combinació de la filosofia i metodologia Debian amb les utilitats
de GNU, el nucli Linux i altre programari lliure, n'esdevé
una distribució única anomenada Debian &debian;.  Aquesta distribució
es basa en una quantitat enorme de <emphasis>paquets<emphasis> de programari.  Cada
paquet de la distribució té executables, seqüències, documentació,
i informació de la configuaració, així com un <emphasis>mantenidor</emphasis>, que és el
principal responsable de mantenir-lo actualitzat, analitzar i reparar-ne
els errors de programació i de comunicar-se amb els desenvolupadors del
paquet de programari.  L'enorme quantitat d'usuaris combinada amb
el sistema de seguiment d'errors permet que aquests
es localitzin i depurin ràpidament.

</para><para>

La importància que Debian dóna als detalls ens permet produir una distribució
estable, ampliable i d'alta qualitat.  Les instal·lacions poden ser
fàcilment configurades per dur a terme diferents papers, des de
muntar tallafocs pels centres de treball científics a servidors de
xarxa d'alta qualitat.

</para><para>

Debian és especialment popular entre els usuaris avançats arran
de les seves excel·lències tècniques i els compromís amb les
necessitats i espectatives de la comunitat Linux. Debian també ha introduït
moltes característiques al Linux que actualment són
qüotidianes.

</para><para>

Per exemple, Debian va ser la primera distribució de Linux que
va incloure un sistema de gestió de paquets per facilitar
la instal·lació i supressió de programari. També va ser la primera
distribució de Linux que es podia actualitzar sense necessitar
la reinstal·lació completa.

</para><para>

Debian continua sent un projecte líder en el desenvolupament de Linux.
El seu procés de desenvolupament és un exemple de com pot arribar
a funcionar un model de desenvolupament de programari lliure - inclús
per tasques complexes com generar i mantenir un sistema operatiu complet.

</para><para>

La característica que més diferencia Debian de les altres distribucions
GNU/Linux és el seu sistema de manteniment de paquets.  Aquestes
utilitats dónen a l'administrador d'un sistema Debian el control total
sobre els paquets instal·lats en el sistema, incloent-hi la
possibilitat d'instal·lar un únic paquet o d'actualitzar totalment el
sistema operatiu.  Els paquets individuals també es poden actualitzar.
En el sistema de manteniment de paquets podeu establir quin programari
us heu compilat vosaltres mateixos i les dependències que té.

</para><para>

Per protegir el sistema contra <quote>trojan horses</quote> i d'altre programari
perjudicial, els servidors de Debian verifiquen que els paquets
pujats procedeixin dels mantenidors de Debian registrats.  Els
empaquetadors de Debian també tenen cura de configurar els
paquets de forma segura.  Quan apareixen problemes de seguretat als
paquets en circulació, les actualitzacions normalment estan disponibles
en breu.  Amb unes simples opcions d'actualització de Debian les
actualitzacions de seguretat es poden descarregar i instal·lar
automàticament a través d'internet.


</para><para>

La millor forma d'obtenir ajuda per utilitzar el
sistema Debian GNU/Linux i poder-vos comunicar amb els
desenvolupadors de Debian és a través d'algunes llistes de correu
mantenides pel projecte Debian (en el moment que s'escrivia aquest document n'hi
havia més de &num-of-debian-maillists;).  La manera més fàcil per subscriure's
a una o més llistes és
visitant la Pàgina de subscripcions a la llista de correu de Debian
<ulink url="&url-debian-lists-subscribe;">http://www.debian.org/MailingLists/subscribe</ulink> i emplenar el formulari que hi trobareu.


</para>

 </sect1>

Reply to: