[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/welcome/what-is-debian-linux.xmlOn dc, 2004-09-08 at 18:23, Aleix Badia i Bosch wrote:

> "El seu procés de desenvolupament és un exemple de com pot arribar
> a funcionar un model de desenvolupament de programari lliure - inclús
> per tasques complexes com generar i mantenir un sistema operatiu
> complet."

"Inclús" és un adjectiu, i aquí no veig clara la seva funció. Jo hi
posaria "fins i tot" (o "àdhuc" si ens hi posem forts...).

> GNU/Linux és el seu sistema de manteniment de paquets.  Aquestes
> utilitats dónen a l'administrador d'un sistema Debian el control total

"dónen" -> "donen"

> Per protegir el sistema contra <quote>trojan horses</quote> i d'altre
> programari

"Trojan horses" ho trobo perfectament traduïble per "troians" o "cavalls
de troia". No veig el motiu de deixar-ho en anglès, la gent ja n'ha
sentit a parlar.

> paquets de forma segura.  Quan apareixen problemes de seguretat als
> paquets en circulació, les actualitzacions normalment estan
> disponibles en breu.  Amb unes simples opcions d'actualització de 

Jo posaria "en poc temps" enlloc de "en breu".

> desenvolupadors de Debian és a través d'algunes llistes de correu
> mantenides pel projecte Debian (en el moment que s'escrivia aquest 

"mantenides" -> "mantingudes"

Salut

Orestes.Reply to: