[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

revisió d-i 736.xmlUs adjunto les propostes de modificació

salutacions

-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.org
--- 736.xml.orig	Wed Sep  8 16:49:12 2004
+++ 736.xml	Wed Sep  8 16:48:22 2004
@@ -5,12 +5,12 @@
  <title>Utilització dels elements individualment</title>
 <para>
 
-En aquesta secció descriurem cada element de l'instal·lador en detall. Els
-elements s'han agrupat en fases que haurien d'ésser reconegudes pels usuaris.
-Es presenten en l'ordre en què apareixen al llarg de la instal·lació. Noteu que
-no s'utilitzaran tots els mòduls en cada instal·lació; els mòduls que
-s'utilitzen realment depenen del mètode d'instal·lació que utilitzeu i del
-vostre maquinari.
+En aquesta secció descriurem detalladament cada element de l'instal·lador. Els
+elements s'han agrupat en fases que els usuaris haurien de reconèixer.
+Es presenten en l'ordre que apareixen durant la instal·lació. Recordeu que
+en cada instal·lació no s'utilitzaran tots els mòduls, els que realment
+s'utilitzen depenen del mètode d'instal·lació que s'utilitza i del
+maquinari.
 
 </para>
 
@@ -18,25 +18,25 @@
   <title>Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari</title>
 <para>
 
-Suposem que l'instal·lador de Debian ha arrencat i que esteu davant la seva
-primera pantalla. En aquest moment, les capacitats del &d-i; encara són bastant
-limitades. No sap gaires coses del vostre maquinari, idioma preferit, o fins i
-tot quina tasca ha de realitzar. No us preocupeu. Com que el &d-i; és bastant
-llest, pot sondejar automàticament el vostre maquinari, localitzar la resta dels
+Suposem que l'instal·lador de Debian ha arrencat i que esteu davant la
+primera pantalla. En aquesta fase, les capacitats del &d-i; encara són bastant
+limitades. Desconeix la major part de característiques del maquinari, idioma preferit, o fins i
+tot quina tasca ha de realitzar. No us preocupeu, el &d-i; és bastant
+llest i pot enquestar automàticament el vostre maquinari, localitzar la resta dels
 seus elements i actualitzar-se a un sistema d'instal·lació capaç.
 
-De totes maneres, encara necessitarem ajudar el &d-i; amb alguna informació que
-no pot determinar automàticament (com seleccionar el vostre idioma preferit,
-l'esquema del teclat o la rèplica de xarxa que desitgeu).
+Tot i això encara caldrà ajudar el &d-i; amb alguna informació que
+no pot determinar automàticament (com la selecció de l'idioma preferit,
+l'esquema del teclat o la rèplica de xarxa a utilitzar).
 
 </para><para>
 
-Notareu que el &d-i; realitza la <firstterm>detecció de maquinari</firstterm>
-diverses vegades en aquesta fase. El primer cop, l'objectiu és, específicament,
+Notareu que en aquesta fase el &d-i; realitza la <firstterm>detecció de maquinari</firstterm>
+diverses vegades. El primer cop, l'objectiu és, específicament,
 el maquinari necessari per carregar els elements de l'instal·lador (p. ex. el
-vostre CD-ROM o targeta de xarxa). Atès que no tots els controladors estan
+CD-ROM o targeta de xarxa). Com que no tots els controladors estan
 disponibles en aquesta primera execució, és necessari repetir la detecció de
-maquinari més endavant.
+maquinari posteriorment.
 
 </para>
 
@@ -59,12 +59,12 @@
   <title>Realització de particions i selecció de punts de muntatge</title>
 <para>
 
-En aquest moment, després que la detecció de maquinari s'hagi executat per
-darrer cop, el &d-i; hauria d'estar a plena potència, adaptat a les necessitats
+En aquest instant, després de l'última execució de la detecció de maquinari, 
+el &d-i; hauria d'estar a plena potència, adaptat a les necessitats
 de l'usuari i preparat per fer la feina real.
 
 Tal i com indica el títol d'aquesta secció, la tasca principal del pròxims
-elements recau en fer les particions als vostres discs, crear els sistemes de
+elements és fer les particions als vostres discs, crear els sistemes de
 fitxers, assignar els punts de muntatges i, opcionalment, configurar qüestions
 estretament relacionades com l'LVM o els dispositius RAID.
 
@@ -82,9 +82,9 @@
   <title>Instal·lació del sistema base</title>
 <para>
 
-Encara que aquesta fase és la menys problemàtica, consumeix la major part del
-temps de la instal·lació perquè es baixa, verifica i desempaqueta el sistema
-base complet. Si teniu un ordinador o una connexió de xarxa lents, això pot
+Encara que aquesta fase és la menys problemàtica consumeix la major part del
+temps de la instal·lació, ja que es baixa, verifica i desempaqueta el sistema
+base complet. Si teniu un ordinador o una connexió de xarxa lents pot
 portar el seu temps.
 
 </para>
@@ -100,16 +100,15 @@
 Si esteu instal·lant una estació de treball sense disc, arrencar des del disc
 local és, evidentment, una opció sense sentit i s'ometrà aquest pas.
 <phrase arch="sparc">Potser desitgeu configurar l'OpenBoot perquè arrenqui
-des de la xarxa per defecte; vegeu
+des de la xarxa predeterminada, vegeu
 <xref linkend="boot-dev-select-sun"/>.</phrase>
 
 </para><para>
 
-Noteu que diversos sistemes operatius arrencant des d'una sola màquina encara és
+Recordeu que diversos sistemes operatius arrencant des d'una sola màquina encara implica
 una mica d'art fosc. Aquest document fins i tot no intenta documentar els
-diversos gestors d'arrencada, els quals poden variar segons l'arquitectura i
-fins i tot segons la subarquitectura. Hauríeu de veure la documentació del
-vostre gestor d'arrencada per obtenir més informació.
+diversos gestors d'arrencada, que poden variar segons l'arquitectura i
+fins i tot segons la subarquitectura. Per obtenir més informació hauríeu de veure la documentació del vostre gestor d'arrencada.
 
 </para>
 
@@ -133,8 +132,8 @@
   <title>Acabament de la primera fase</title>
 <para>
 
-Aquests són els últims detalls per fer abans de tornar a arrencar el vostre nou
-Debian. Consisteix principalment en ordenar les coses després del &d-i;
+Aquests són els últims detalls per fer abans de tornar a arrencar el nou
+Debian, principalment ordenar les coses després del &d-i;
 
 </para>
 
@@ -145,9 +144,9 @@
   <title>Miscel·lània</title>
 <para>
 
-Els elements que es llisten en aquesta secció no estan normalment involucrats
+Els elements que es llisten en aquesta secció normalment no estan involucrats
 en el procés d'instal·lació, però s'esperen en segon pla per ajudar l'usuari
-en cas que alguna cosa anés malament.
+en cas que alguna cosa vagi malament.
 
 </para>
 

Reply to: