[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/welcome/what-is-debian-linux.xmlHola,

On Thu, Sep 09, 2004 at 12:07:47AM +0200, Orestes Mas wrote:
> On dc, 2004-09-08 at 18:23, Aleix Badia i Bosch wrote:
> 
> > "El seu procés de desenvolupament és un exemple de com pot arribar
> > a funcionar un model de desenvolupament de programari lliure - inclús
> > per tasques complexes com generar i mantenir un sistema operatiu
> > complet."
> 
> "Inclús" és un adjectiu, i aquí no veig clara la seva funció. Jo hi
> posaria "fins i tot" (o "àdhuc" si ens hi posem forts...).

> > paquets de forma segura.  Quan apareixen problemes de seguretat als
> > paquets en circulació, les actualitzacions normalment estan
> > disponibles en breu.  Amb unes simples opcions d'actualització de 
> 
> Jo posaria "en poc temps" enlloc de "en breu".

Aquestes se m'havien escapat, esta tot ara al repo de svn.

salut,
guillemReply to: