[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po://shadow/po/ca.poHola,

Gracies als que heu corregit aquest monstre.

He arreglat algunes de les coses que em comentaveu. I ara ja no esta
traduit en indi. =)

En uns dies si no hi ha mes correccions l'enviare al BTS i possiblement
fare un NMU.

Per cert el bot ja suporta fitxers comprimits amb gzip i bzip2, les
extensions son .gz i .bz2 (les normals que creen els programes).

Com exemple envio aquest comprimit.

salut,
guillem

Attachment: ca.po.gz
Description: Binary data


Reply to: