[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccions per a Sarge [era: Nautilus]On Tue, Mar 30, 2004 at 11:04:36PM +0200, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> Ja el teniu (pcmcia-cs-3.2.5). Ara què més ve?

El pots enviar en format "oficial" ([RFR]po-debconf:// ...)?
El següent serà que algú el revise i una vegada revisat, l'inclous en un
"bug" per a que fiquen la traducció en el pròxim paquet.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: