[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Traduccions per a Sarge [era: Nautilus]Hola Aleix!

Envie aquest correu també a la llista, pq hi ha coses que interessen a
tothom.

On Mon, Mar 29, 2004 at 10:45:36PM +0200, Aleix Badia i Bosch wrote:
> A mi em surt que el vaig enviar el dia 16. Era per revisar, però em
> sembla que ningú ho va poder fer

Ok, ja l'he pujat.

> Pel tema del gedit i el gtksourceview, ho intentaré tenir abans del cap
> de setmana, ho et dic alguna cosa.

Ok.

> Aprofitant el correu, hi ha alguna data més o menys fixada per tancar
> les traduccions de debian per a la nova versió estable ? per saber una
> mica com està la cosa.

No hauriem de comptar amb actualitzacions de traduccions més enllà del
20 de maig o així. La congelació de Sarge es suposa que comença la
quarta setmana de maig, però per precaució, jo tindria tot el que volem
traduït en la BTS abans, per donar temps a la gent a crear nou paquets
abans de la congelació.

http://people.debian.org/~seppy/d-i/translation-status.html

és una pàgina nova on està un resum central de les coses que ens fa
falta traduir per a tindre una instal·lació completament en català.

El d-i està completament traduït des de fa temps. En breu l'enviaré a la
llista per a que es revise.

De la "segona part", falten algunes coses:

Orestes, console-data necessita una actualització menor, i també faria
falta traduir console-common (2 fitxers). T'animes?

Aleix, el popularity-contest ha afegit 3 cadenes noves. I l'aptitude no
se si algú l'ha intentat corregir, però jo l'enviaria i si algú després
s'ho mira, enviem una actualització. És una part important i ja la tenim
traduïda, jo no esperaria molt.

Guillem, tú anaves a fer el po general de shadow? Són 500 cadenes.

I necessitem voluntaris per a fer l'exim4-config i pcmcia-cs. Aleix, tú
estaves fent l'exim4. Vols fer aquest també? (pobre Aleix, com abuse de
tú ;)

dpkg i tasksel ja estan actualitzats en CVS/SVN, les següents versions
estaran al dia. Apt el faré un dia d'estos.

Això és tot per ara! :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: