[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://nasAviam que et sembla. Les frases llargues sempre són 'farragoses':

En/na Aleix Badia i Bosch ha escrit:

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nas.templates:4
msgid ""
"nasd can be configured to release the audio device when it is not actively "
"using it. There will almost always be a slight delay between the application "
"using nas finishing and the audio device becoming available for other uses; "
"this is due to the latency inherent in the design of nas and so cannot "
"really be changed."
msgstr ""
"El nasd es pot configurar perquè alliberi el dispositiu d'àudio quan no "
"l'està utilitzant activament. Sempre hi haurà un retard entre que "
"l'aplicació que utilitza el nas deixi de fer-ho i que el dispositiu d'àudio "
"esdevingui disponible per a d'altres usos; aquest fet es deu a la latència "
"inherent al disseny del nas i no es pot modificar."
... Sempre hi haurà un retard entre la finalització de l'aplicació que està usant el nas i la disponibilitat del dispositiu d'àudio per a altres usos;...#. Type: boolean
#. Description
#: ../nas.templates:25
msgid ""
"Do you want it to do this? (Most people are expected to disable this option)"
msgstr "Voleu que ho faci? (La majoria d'usuari haurien d'inhabilitar l'opció)"
... (La majoria d'usuaris ...

--
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: