[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Introducció a la localització de DebianBon dia de nou, us adjunto una proposta de pàgina web del text que havia
enviat deu fer una setmana.

El vaig enviar ahir al vespre i veig que no s'ha enviat a la llista. 

L'envio amb extensió po aviam si així s'ho menja.

debian.po

mv debian.po debian.tar.gz
tar -xzvf debian.tar.gz

No dubteu a fer-ne qualsevol comentari o canviar-la totalment.

L'última versió de l'aptitude tampoc l'agafa, estic per enviar-la
directament al manteniment del paquet ?¿? Alguna proposta ??

Attachment: debian.po
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: