[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://boustno... jo estic utilitzant sempre el rehash i es, mes aviat, quelcom del
tipus "refresc" o "actualitzar"... en Angles vol dir "refregir" "tornar a
calfar"... quan s'instal.la un programa nou o redefineix un cami, cal fer
en la finestra un "rehash" perque trobi els nous camins o enllacos... per
aixo crec que el mes adient seria "refrescar" o "renovar"

salut,

PauOn Sat, 6 Mar 2004, Matt Bonner wrote:

> Un <<hash table>> és una estructura de dades.  Es genera un numero
> que serveix d'index per cada cadena que s'introdueix.  S'utilitza,
> crec, per localitzar el directori d'un programa amb el seu nom.
> Aixi, aleshores, si s'afegeix un altre directori, s'ha de <<rehash>>
> la tabla.  Quadra aixo amb fundicio i refundicio?
>
> Matt
>
> --- Pep Roca <josep.roca@uab.es> wrote:
> > Hola Jordi:
> >
> > A Divendres 27 Febrer 2004 11:24, Jordi Fernández Mora va escriure:
> >
> > No es podria traduir "rehash"? El diccionari, castellà, apareix
> > "refundición".
> > No sé si és correcte amb català "refundició" (no tinc cap diccionari a mà).
> > No se molt bé a que és referix això de "rehash", però poder es podria traduir
> > com:
> >
> > msgstr "Has d'incorporar el camí de les fonts de Bounst per fer servir aquest
> > paquet."
> >
> > Gràcies i salutacions. Pep Roca.
>
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Search - Find what you’re looking for faster
> http://search.yahoo.com
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: