[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://boustUn <<hash table>> és una estructura de dades.  Es genera un numero
que serveix d'index per cada cadena que s'introdueix.  S'utilitza,
crec, per localitzar el directori d'un programa amb el seu nom.
Aixi, aleshores, si s'afegeix un altre directori, s'ha de <<rehash>>
la tabla.  Quadra aixo amb fundicio i refundicio?

Matt

--- Pep Roca <josep.roca@uab.es> wrote:
> Hola Jordi:
> 
> A Divendres 27 Febrer 2004 11:24, Jordi Fernández Mora va escriure:
> 
> No es podria traduir "rehash"? El diccionari, castellà, apareix
> "refundición". 
> No sé si és correcte amb català "refundició" (no tinc cap diccionari a mà). 
> No se molt bé a que és referix això de "rehash", però poder es podria traduir
> com:
> 
> msgstr "Has d'incorporar el camí de les fonts de Bounst per fer servir aquest
> paquet."
> 
> Gràcies i salutacions. Pep Roca.

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you?re looking for faster
http://search.yahoo.comReply to: