[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://calamarisHola Jordi:

Alguns suggeriments que espero que et serveixint.

A Divendres 27 Febrer 2004 08:34, Jordi Fernández Mora va escriure:

Poder importants:

Description
#: ../templates:104
msgid ""
"You don't need to but might want to us 'dpkg-reconfigure calamaris' to "
"change the behaviour of Calamaris."
msgstr "No és necesari però potser t'interesa fer servir dpkg-reconfigure 
calamatis per adaptar el veïnat de Calamaris. "

Crec que és:
necesari -> necessari
t'interesa -> t'interessa
dpkg-reconfigure calamatis -> 'dpkg-reconfigure calamaris' (cometes i 
calamaris amb "r")
behaviour -> Comportament, conducta, funcionament

msgstr "No és necessari però potser t'interessa fer servir 'dpkg-reconfigure 
calamaris' per canviar el funcionament de Calamaris."


Tipografics:

Description
#: ../templates:5
msgid ""
"'auto' is a safe choice if you only have log files from one of them. "
"Otherwise, you can force Calamaris here to use the correct log files."
msgstr ""
"'auto' és una bona opció si només tens logs de un d'ells. "
"Per altra banda pots forçar a Calamaris perquè fagi servir els logs correctes

fagi -> faci

msgstr ""
"'auto' és una bona opció si només tens logs de un d'ells. "
"Per altra banda pots forçar a Calamaris perquè faci servir els logs correctes


#. Description
#: ../templates:5
msgid "What type of proxy log files do you want to analyse?"
msgstr "Quin tipus de logs del proxy vols analitzar ?"

Poder:
msgstr "Quin tipus de fitxers logs del proxy vols analitzar ?"


Description
#: ../templates:24
msgid "Email address to which the daily analysis should be sent"
msgstr "Direccions d'E-mail  on s'enviaran els anàlisis diaris"

Una o varies adreces? Poder hauria de ser:

msgstr "Direcció d'E-mail on s'enviaran els anàlisis diaris"


#. Description
#: ../templates:84
msgid "Email address to which the monthly analysis should be sent"
msgstr "Direcció e-mail on s'enviarán els anàlisis mensuals"

s'enviarán -> s'enviaran

msgstr "Direcció e-mail on s'enviaran els anàlisis mensuals"


Description
#: ../templates:104
msgid ""
"Installing this version, Calamaris now uses debconf instead of a config file 
"
"which has to be modified by hand. Having a cool script, your changes to the "
"config file from previous version are reflected in the following questions."
msgstr "Insta.lant aquesta versió, Calamaris farà servir debconf en comptes 
del fitxer config que ha de ser modificat a mà. Amb un bon script els canvis 
del fitxer config de la versió anterior estaran reflexats en les següents 
preguntes"

Insta.lant -> Instal.lant
reflexats -> reflectits

msgstr "Instal·lant aquesta versió, Calamaris farà servir debconf en comptes 
del fitxer config que ha de ser modificat a mà. Amb un bon script els canvis 
del fitxer config de la versió anterior estaran reflectits en les següents 
preguntes"

Gràcies i salut. Pep Roca.Reply to: