[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://xcdroastHola Jordi :

Gràcies per les correccions, en gairebé totes estic d'acord, la que em té una 
mica amb el dubte és la següent :

> > msgid ""
> > "If you want to use xcdroast as a normal user, some programs must be
> > setgid/" "setuid like this:"
> > msgstr "Si vols fer servir xcdroast com a usuari normal, alguns
> > programes" "han de tenir el gid/uid així:"

La teva proposta és :

> "alguns programes han de tenir el bit setgid/setuid així:"


No creus que el "must be setgid/setuid like this" es refereix a set gid i a 
set uid? No creus que potser seria millor un intermig com :

"alguns programes han de tenir el bit gid/uid així:"


Espero la teva opinió

-- 
Miquel (a.k.a. Ktalà)
Linux User  #286784
Debian GNU/Linux (Linux Wolverine 2.6.1)

Welcome to the jungle, we got fun and games
Guns n' Roses

P.S. Existeix alguna canal IRC per el grup de traducció? Si no es així crec 
que seria molt útil per consultes ràpides i concretes.Reply to: