[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://adduserHola Jordi Mora (ja que tenim dos Jordi M's),

Crec que hem quedat que seria millor utilitzar la segona persona plural
per les preguntes aixi:

"Vols directoris home llegibles ?"

hauria de ser

"Voleu ... ?"

a més, és important el detall de que sigui llegible per tot el sistema
(encara que mal expresat en angles, diria jo)

"Voleu que els vostres directoris siguin llegibles per tots?"

o quelcom aixi.  Algu que escrigui bé pot opinar?

i aixi "estàs" canvia a "esteu" et cetera, si és el cas.

gràcies,
Matt

--- Jordi Fernández Mora <2095018@campus.uab.es> wrote:
> 
> ATTACHMENT part 2 application/octet-stream name=adduser_3.51_templates.po

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Search - Find what you?re looking for faster
http://search.yahoo.comReply to: