[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Coses per traduirHola!


On dv, 2004-02-27 at 11:07, Pep Roca wrote:
> 1. En les traduccions els accents o la "l·l" surten com a à o similars. On 
> podria trobar informació de com va això?

Això és perquè estan codificats en UTF-8. L'UTF-8 és un estàndard de
codificació de text que permet incloure qualsevol caràcter (inclús
asiàtics i molt més). Per fer-ho representa els caràcters ASCII
traducionals (els americans, sense accents ni res) amb un sol byte.
Llavors els més habituals amb dos bytes, els que ho són menys amb 3... i
anar fent (fins a sis bytes).

Probablement estàs acostumat a la codificació iso-8859-1 (o latin-1).
Amb aquesta codificació només es poden representar les llengües
occidentals europees.

Quan tu veus "caràcters estranys" és perquè estàs veient un fitxer utf-8
com si estigués codificat amb iso-8859-1. Hauries d'editar-lo amb un
programa que suporti utf-8 (ara molts ho suporten però moltes vegades se
li ha de dir que és utf-8)

Quan tradueixen un fitxer po, ho pots fer amb la codificació que
vulguis, per exemple, per UTF-8 poses (a la capçalera):
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"

I per iso-8859-1:
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"

Si no et vols complicar la vida pots posar 8859-1 i editar-ho
normalment. Quan acabis, si ho vols deixar amb utf-8 (que sembla que és
la tendència) fas (essent ca_iso_8859_1.po l'entrada):

msgconv -t utf-8 -o ca.po ca_iso_8859_1.po


Llavors t'ho convertirà a utf-8.


> 
> 2. Tinc problemes que fer i vull revisar, per exemple, el popularity-contest, 
> que faig amb les eventuals esmenes? Tinc que trametre un missatge al 
> traductor o què? He mirat a ca.debian.net i no he trobat cap explicació 
> d'això. On puc trobar la mecànica de tot això?

Per ara el que estem fent és contestar els missatges RFR directament a
la llista, perquè així es pot generar discussió . Si s'envia només al
traductor altres persones no poden opinar sobre el tema.

> 
> Gràcies i salutacions. Pep Roca.

Salut!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: