[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Coses per traduirOn Thu, Feb 26, 2004 at 10:50:17AM +0100, Pep Roca wrote:
> Que hauria de fer per donar un cop de mà en les traduccions? Gràcies i 
> salutacions. Pep Roca.

Hola Pep,

Bàsicament, pots traduir qualsevol cosa que no estiga traduïda ni
assignada ja, de les plantilles de gettext, o anar actualitzant pàgines
web (Guillem et podrà assignar algunes). De tota manera, crec que ara
mateix és més urgent revisar les traduccions que s'han enviat (l'Aleix
ha fet moltes que estan sense corregir encara). Si t'acabes de
subscriure, pots consultar els enviaments que encara no tenen cap
resposta en l'arxiu de la llista. Si revises una i creus que està tot
bé, envia un missatge a la llista per a dir que creus que està bé.

Aleix (i altres), de les que s'han corregit, tens alguna per fer el "LCFC",
o enviar-la a la BTS?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: