[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://php4Amb retras, torno a la feina...

> "You are removing ${extname} support for php4, but it is still enabled in the
> "
> "configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Leaving this in place will "
> "probably cause problems when trying to use PHP."
> msgstr ""
> "S'està suprimint el suport de l'extensió ${extname} per a
php4 però
> continua "
> "habilitat a la configuració per al SAPI ${sapiconfig}. Si ho
deixeu activat
> "
> "pot provocar problemes a l'intentar utilitzar el php."

No seria millor "Esteu suprimint..." ?

Tota la resta em sembla be.

O algu ja ha repassat els altres RFR2s de l'Aleix?

Matt


--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Fitxer: php4_4:4.3.3-5_templates.pot
> Versi&#243;: 0.4
> Estat Total: 14 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 14/2/2004 Steve Langasek (0.2)
> 15/2/2004 Jordi Mallach (0.3)
> 15/2/2004 Josep Lladonosa i Capell (0.4)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 
> 
> 
> > # php4 (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> # Josep Lladonosa i Capell <jlladono@pie.xtec.es>, 2004
> # Steve Langasek <vorlon@debian.org>, 2004
> # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: php4_4:4.3.3-5_templates\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:46GMT\n"
> "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #. Description
> #: ../php4-module.templates:4
> msgid "Should ${extname} be added to /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
> msgstr "Voleu afegir l'extensi&#195;&#179; ${extname} a
> /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
> 
> #. Description
> #: ../php4-module.templates:4
> msgid ""
> "You are installing ${extname} support for php4, and it is not yet enabled in
> "
> "the configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Do you want this extension to
> "
> "be enabled now?"
> msgstr ""
> "Esteu instal&#194;&#183;lant el suport de ${extname} per a php4 i encara no
est&#195; "
> "habilitat a la configuraci&#195;&#179; per al SAPI ${sapiconfig}. Voleu
habilitar "
> "aquesta extensi&#195;&#179;?"
> 
> #. Description
> #: ../php4-module.templates:12
> msgid "Should ${extname} be removed from /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
> msgstr ""
> "Voleu suprimir l'extensi&#195;&#179; ${extname} de
/etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
> 
> #. Description
> #: ../php4-module.templates:12
> msgid ""
> "You are removing ${extname} support for php4, but it is still enabled in the
> "
> "configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Leaving this in place will "
> "probably cause problems when trying to use PHP."
> msgstr ""
> "S'est&#195; suprimint el suport de l'extensi&#195;&#179; ${extname} per a
php4 per&#195;&#178;
> continua "
> "habilitat a la configuraci&#195;&#179; per al SAPI ${sapiconfig}. Si ho
deixeu activat
> "
> "pot provocar problemes a l'intentar utilitzar el php."
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:4
> msgid "Do you want to run the apacheconfig script?"
> msgstr "Voleu executar la seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncia de l'apacheconfig?"
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:4
> msgid ""
> "The apache webserver is installed, but is not configured to use the php4 "
> "apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache "
> "webserver so that the php4 module is loaded. The apacheconfig script can be
> "
> "run for you now, or you can adjust your configuration manually later "
> "following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
> msgstr ""
> "El servidor web d'apache est&#195; instal&#194;&#183;lat per&#195;&#178; no
configurat per a la "
> "utilitzaci&#195;&#179; del corresponent m&#195;&#178;dul del php4. Si el
voleu utilitzar haureu
> de "
> "reconfigurar el servidor de p&#195; gines web perqu&#195;&#168; carregui el
m&#195;&#178;dul de
> php4.\n"
> "Aquesta tasca es pot realitzar a trav&#195;&#169;s de la
seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncia de l'apacheconfig
> o "
> "posteriorment manualment seguint les indicacions que podeu trobar a /usr/"
> "share/doc/php4/README.Debian.gz."
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:15
> msgid "Do you want to run the apache-sslconfig script?"
> msgstr "Voleu executar la seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncia de
l'apache-sslconfig?"
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:15
> msgid ""
> "The apache-ssl webserver is installed, but is not configured to use the php4
> "
> "apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache-ssl "
> "webserver so that the php4 module is loaded. The apache-sslconfig script "
> "can be run for you now, or you can adjust your configuration manually later
> "
> "following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
> msgstr ""
> "El servidor de web apache-ssl est&#195; instal&#194;&#183;lat
per&#195;&#178; no configurat per a la
> "
> "utilitzaci&#195;&#179; del corresponent m&#195;&#178;dul del php4. Si el
voleu utilitzar haureu
> de "
> "reconfigurar el servidor de p&#195; gines web perqu&#195;&#168; que carregui
el m&#195;&#178;dul de "
> "php4. Aquesta tasca es pot realitzar a trav&#195;&#169;s de la
seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncia de
> l'apache-"
> "sslconfig o manualment posteriorment seguint les indicacions que podeu "
> "trobar a /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:26
> msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/apache/php.ini?"
> msgstr ""
> "Voleu comentar la configuraci&#195;&#179; de l'extension_dir de
> l'/etc/php4/apache/php."
> "ini?"
> 
> #. Description
> #: ../php4.templates:26
> msgid ""
> "WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an "
> "extension_dir configured in /etc/php4/apache/php.ini. Leaving it in place "
> "may leave you unable to access some extensions from PHP scripts. It is "
> "recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
> "extensions."
> msgstr ""
> "Av&#195;&#173;s. La ubicaci&#195;&#179; de les extensions del php4 s'ha
modificat i disposeu
> d'un "
> "extension_dir configurat a /etc/php4/apache/php.ini. Si no ho modifiqueu no
> "
> "podreu accedir a algunes de les extensions des de les
seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncies de php.
> &#195;&#8240;s "
> "recomanable que deixeu que el php utilitzi el cam&#195;&#173; predeterminat
en la "
> "compilaci&#195;&#179; per a la ubicaci&#195;&#179; de les extensions."
> 
> #. Description
> #: ../php4-cgi.templates:4
> msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/cgi/php.ini?"
> msgstr ""
> "Voleu comentar la configuraci&#195;&#179; de l'extension_dir de
> /etc/php4/cgi/php.ini?"
> 
> #. Description
> #: ../php4-cgi.templates:4
> msgid ""
> "WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an "
> "extension_dir configured in /etc/php4/cgi/php.ini. Leaving it in place may
> "
> "leave you unable to access some extensions from PHP scripts. It is "
> "recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
> "extensions."
> msgstr ""
> "Av&#195;&#173;s. La ubicaci&#195;&#179; de les extensions del php4 s'han
modificat i disposeu
> d'un "
> "extension_dir configurat a /etc/php4/cgi/php.ini. Si no ho modifiqueu no "
> "podreu accedir a algunes de les extensions des de les
seq&#195;&#188;&#195;&#168;ncies de php.
> &#195;&#8240;s "
> "recomanable que deixeu que el php utilitzi el cam&#195;&#173; predeterminat
en la "
> "compilaci&#195;&#179; per a la ubicaci&#195;&#179; de les extensions."
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Get better spam protection with Yahoo! Mail.
http://antispam.yahoo.com/toolsReply to: