[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://php4Fitxer: php4_4:4.3.3-5_templates.pot
Versió: 0.4
Estat Total: 14 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
14/2/2004 Steve Langasek (0.2)
15/2/2004 Jordi Mallach (0.3)
15/2/2004 Josep Lladonosa i Capell (0.4)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated# php4 (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Josep Lladonosa i Capell <jlladono@pie.xtec.es>, 2004
# Steve Langasek <vorlon@debian.org>, 2004
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: php4_4:4.3.3-5_templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../php4-module.templates:4
msgid "Should ${extname} be added to /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
msgstr "Voleu afegir l'extensió ${extname} a /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"

#. Description
#: ../php4-module.templates:4
msgid ""
"You are installing ${extname} support for php4, and it is not yet enabled in "
"the configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Do you want this extension to "
"be enabled now?"
msgstr ""
"Esteu instal·lant el suport de ${extname} per a php4 i encara no està "
"habilitat a la configuració per al SAPI ${sapiconfig}. Voleu habilitar "
"aquesta extensió?"

#. Description
#: ../php4-module.templates:12
msgid "Should ${extname} be removed from /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"
msgstr ""
"Voleu suprimir l'extensió ${extname} de /etc/php4/${sapiconfig}/php.ini?"

#. Description
#: ../php4-module.templates:12
msgid ""
"You are removing ${extname} support for php4, but it is still enabled in the "
"configuration for the ${sapiconfig} SAPI. Leaving this in place will "
"probably cause problems when trying to use PHP."
msgstr ""
"S'està suprimint el suport de l'extensió ${extname} per a php4 però continua "
"habilitat a la configuració per al SAPI ${sapiconfig}. Si ho deixeu activat "
"pot provocar problemes a l'intentar utilitzar el php."

#. Description
#: ../php4.templates:4
msgid "Do you want to run the apacheconfig script?"
msgstr "Voleu executar la seqüència de l'apacheconfig?"

#. Description
#: ../php4.templates:4
msgid ""
"The apache webserver is installed, but is not configured to use the php4 "
"apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache "
"webserver so that the php4 module is loaded. The apacheconfig script can be "
"run for you now, or you can adjust your configuration manually later "
"following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
msgstr ""
"El servidor web d'apache està instal·lat però no configurat per a la "
"utilització del corresponent mòdul del php4. Si el voleu utilitzar haureu de "
"reconfigurar el servidor de pàgines web perquè carregui el mòdul de php4.\n"
"Aquesta tasca es pot realitzar a través de la seqüència de l'apacheconfig o "
"posteriorment manualment seguint les indicacions que podeu trobar a /usr/"
"share/doc/php4/README.Debian.gz."

#. Description
#: ../php4.templates:15
msgid "Do you want to run the apache-sslconfig script?"
msgstr "Voleu executar la seqüència de l'apache-sslconfig?"

#. Description
#: ../php4.templates:15
msgid ""
"The apache-ssl webserver is installed, but is not configured to use the php4 "
"apache module. If you want to use it, you must reconfigure the apache-ssl "
"webserver so that the php4 module is loaded. The apache-sslconfig script "
"can be run for you now, or you can adjust your configuration manually later "
"following the directions in /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."
msgstr ""
"El servidor de web apache-ssl està instal·lat però no configurat per a la "
"utilització del corresponent mòdul del php4. Si el voleu utilitzar haureu de "
"reconfigurar el servidor de pàgines web perquè que carregui el mòdul de "
"php4. Aquesta tasca es pot realitzar a través de la seqüència de l'apache-"
"sslconfig o manualment posteriorment seguint les indicacions que podeu "
"trobar a /usr/share/doc/php4/README.Debian.gz."

#. Description
#: ../php4.templates:26
msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/apache/php.ini?"
msgstr ""
"Voleu comentar la configuració de l'extension_dir de l'/etc/php4/apache/php."
"ini?"

#. Description
#: ../php4.templates:26
msgid ""
"WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an "
"extension_dir configured in /etc/php4/apache/php.ini. Leaving it in place "
"may leave you unable to access some extensions from PHP scripts. It is "
"recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
"extensions."
msgstr ""
"Avís. La ubicació de les extensions del php4 s'ha modificat i disposeu d'un "
"extension_dir configurat a /etc/php4/apache/php.ini. Si no ho modifiqueu no "
"podreu accedir a algunes de les extensions des de les seqüències de php. �s "
"recomanable que deixeu que el php utilitzi el camí predeterminat en la "
"compilació per a la ubicació de les extensions."

#. Description
#: ../php4-cgi.templates:4
msgid "Comment out extension_dir config from /etc/php4/cgi/php.ini?"
msgstr ""
"Voleu comentar la configuració de l'extension_dir de /etc/php4/cgi/php.ini?"

#. Description
#: ../php4-cgi.templates:4
msgid ""
"WARNING! The location of the php4 extensions has changed, and you have an "
"extension_dir configured in /etc/php4/cgi/php.ini. Leaving it in place may "
"leave you unable to access some extensions from PHP scripts. It is "
"recommended that you let PHP use the compiled-in default path for locating "
"extensions."
msgstr ""
"Avís. La ubicació de les extensions del php4 s'han modificat i disposeu d'un "
"extension_dir configurat a /etc/php4/cgi/php.ini. Si no ho modifiqueu no "
"podreu accedir a algunes de les extensions des de les seqüències de php. �s "
"recomanable que deixeu que el php utilitzi el camí predeterminat en la "
"compilació per a la ubicació de les extensions."

Reply to: