[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://partimageHola,

--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Bon dia de nou
> 
> On dj, 2004-02-19 at 07:31, Matt Bonner wrote:
> > Sigueixo protestant l'us de "per defecte", i no vaig veure resposta
> 
> Jo intento seguir el criteri del recull de termes de softcatalà
>     default - loc per defecte, adj predeterminat-ada

M'ho crec, pero encara ho protesto. :-)

> A la pràctica acostumo a utilitzar "predeterminat" en els casos en els
> que es fa referència a diferents opcions.  "valor del paràmetre
> predeterminat", etc etc i per a la resta, majoritàriament, "per
> defecte".
> 
> > a si daemon es tradueix per dimoni pero tot sembla correcte
> > apart...
> 
> Al recull de softcatalà no s'especifica la traducció de "daemon" tot i
> que a la memòria de traducció apareix  daemon->dimoni

Ok, era per assegurar...  Es la traduccio obvia, pero volia assegurar.

> Tot i això, no ho he modificat pq em va semblar que plantejaves una
> pregunta i esperava veure les respostes.

Exacte, gracies.

> salut i records


salut,
Matt


> > --- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> > > Fitxer: partimage_0.6.2.final-9_templates.pot
> > > Versió: 0.2
> > > Estat Total: 10 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> > > Historial
> > > 14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> > > 15/2/2004 Josep Lladonosa i Capell (0.2)
> > > 
> > > Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> > > 
> > > -- Fuzzy
> > > -- Untranslated
> > > 
> > > > # partimage (debconf) translation to Catalan.
> > > # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> > > # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> > > # Josep Lladonosa i Capell <jlladono@pie.xtec.es>, 2004
> > > # Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>, 2004
> > > #
> > > msgid ""
> > > msgstr ""
> > > "Project-Id-Version: partimage_0.6.2.final-9_templates\n"
> > > "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> > > "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> > > "PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:46GMT\n"
> > > "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> > > "Language-Team: Debian L10n Catalan
> <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> > > "MIME-Version: 1.0\n"
> > > "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> > > "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:4
> > > msgid "Do you want to create SSL certificates?"
> > > msgstr "Voleu crear els certificats SSL?"
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:4
> > > msgid ""
> > > "Partimage-server uses an OpenSSL Certificate to indentify the client and
> the
> > > "
> > > "server."
> > > msgstr ""
> > > "El Partimage-server utilitza els certificats d'OpenSSL per identificar
> el "
> > > "client i el servidor."
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:4
> > > msgid ""
> > > "It will be created in /etc/partimaged. Also, you can create it manually
> when
> > > "
> > > "needed."
> > > msgstr ""
> > > "Es crearà  a /etc/partimaged. També el podeu crear manualment quan
> calgui."
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:14
> > > msgid "Do you want to lauch partimaged at boot time?"
> > > msgstr "Voleu executar el partimaged a l'arrencada?"
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:14
> > > #, no-c-format
> > > msgid ""
> > > "Partimage-server can be launched as a daemon or interactive mode. The
> /etc/"
> > > "init.d/partimaged script is designed to lauch it as a daemon. This
> server "
> > > "isn't 100% secure so it should not be launched by default."
> > > msgstr ""
> > > "El Partimage-server es pot executar com un dimoni o en mode interactiu.
> En "
> > > "la seqüència /etc/init.d/partimaged s'especifica que s'executi com a
> > > dimoni. "
> > > "Aquest servidor no és el 100% segur i no s'hauria d'executar per
> defecte."
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:14
> > > msgid ""
> > > "If you want to do this, you can accept here or change the 'launch' value
> "
> > > "defined on /etc/default/partimage-server."
> > > msgstr ""
> > > "Si ho voleu fer, podeu acceptar o canviar el valor 'launch' definit a
> /etc/"
> > > "default/partimage-server."
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:25
> > > msgid "Where do you want to save the image files?"
> > > msgstr "On voleu desar els fitxers de les imatges?"
> > > 
> > > #. Description
> > > #: ../partimage-server.templates:25
> > > msgid ""
> > > "The images files created accross the network using partimage will be
> stored
> > > "
> > > "on a directory in the computer where the server is running. This
> directory "
> > > "must be readable but the user running the server such as \"partimag\"."
> > > msgstr ""
> > > "Els fitxers de les imatges que es creïn utilitzant el partimage a través
> > > de "
> > > "la xarxa es desaran en un directori en l'ordinador on s'executi el
> servidor.
> > > "
> > > "L'usuari que executi el servidor, per exemple \"partimag\", ha de tenir
> "
> > > "permís de lectura del directori."
> > > 
> > 
> > 
> > __________________________________
> > Do you Yahoo!?
> > Yahoo! Mail SpamGuard - Read only the mail you want.
> > http://antispam.yahoo.com/tools
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail SpamGuard - Read only the mail you want.
http://antispam.yahoo.com/toolsReply to: