[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://partimageBon dia de nou

On dj, 2004-02-19 at 07:31, Matt Bonner wrote:
> Sigueixo protestant l'us de "per defecte", i no vaig veure resposta

Jo intento seguir el criteri del recull de termes de softcatalà
    default - loc per defecte, adj predeterminat-ada

A la pràctica acostumo a utilitzar "predeterminat" en els casos en els
que es fa referència a diferents opcions.  "valor del paràmetre
predeterminat", etc etc i per a la resta, majoritàriament, "per
defecte".


> a si daemon es tradueix per dimoni pero tot sembla correcte
> apart...

Al recull de softcatalà no s'especifica la traducció de "daemon" tot i
que a la memòria de traducció apareix  daemon->dimoni

Tot i això, no ho he modificat pq em va semblar que plantejaves una
pregunta i esperava veure les respostes.

> 
> gracies,
> Matt

salut i records


> 
> --- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> > Fitxer: partimage_0.6.2.final-9_templates.pot
> > Versió: 0.2
> > Estat Total: 10 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> > Historial
> > 14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> > 15/2/2004 Josep Lladonosa i Capell (0.2)
> > 
> > Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> > 
> > -- Fuzzy
> > -- Untranslated
> > 
> > > # partimage (debconf) translation to Catalan.
> > # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> > # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> > # Josep Lladonosa i Capell <jlladono@pie.xtec.es>, 2004
> > # Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>, 2004
> > #
> > msgid ""
> > msgstr ""
> > "Project-Id-Version: partimage_0.6.2.final-9_templates\n"
> > "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> > "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> > "PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:46GMT\n"
> > "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> > "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> > "MIME-Version: 1.0\n"
> > "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> > "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:4
> > msgid "Do you want to create SSL certificates?"
> > msgstr "Voleu crear els certificats SSL?"
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:4
> > msgid ""
> > "Partimage-server uses an OpenSSL Certificate to indentify the client and the
> > "
> > "server."
> > msgstr ""
> > "El Partimage-server utilitza els certificats d'OpenSSL per identificar el "
> > "client i el servidor."
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:4
> > msgid ""
> > "It will be created in /etc/partimaged. Also, you can create it manually when
> > "
> > "needed."
> > msgstr ""
> > "Es crearà  a /etc/partimaged. També el podeu crear manualment quan calgui."
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:14
> > msgid "Do you want to lauch partimaged at boot time?"
> > msgstr "Voleu executar el partimaged a l'arrencada?"
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:14
> > #, no-c-format
> > msgid ""
> > "Partimage-server can be launched as a daemon or interactive mode. The /etc/"
> > "init.d/partimaged script is designed to lauch it as a daemon. This server "
> > "isn't 100% secure so it should not be launched by default."
> > msgstr ""
> > "El Partimage-server es pot executar com un dimoni o en mode interactiu. En "
> > "la seqüència /etc/init.d/partimaged s'especifica que s'executi com a
> > dimoni. "
> > "Aquest servidor no és el 100% segur i no s'hauria d'executar per defecte."
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:14
> > msgid ""
> > "If you want to do this, you can accept here or change the 'launch' value "
> > "defined on /etc/default/partimage-server."
> > msgstr ""
> > "Si ho voleu fer, podeu acceptar o canviar el valor 'launch' definit a /etc/"
> > "default/partimage-server."
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:25
> > msgid "Where do you want to save the image files?"
> > msgstr "On voleu desar els fitxers de les imatges?"
> > 
> > #. Description
> > #: ../partimage-server.templates:25
> > msgid ""
> > "The images files created accross the network using partimage will be stored
> > "
> > "on a directory in the computer where the server is running. This directory "
> > "must be readable but the user running the server such as \"partimag\"."
> > msgstr ""
> > "Els fitxers de les imatges que es creïn utilitzant el partimage a través
> > de "
> > "la xarxa es desaran en un directori en l'ordinador on s'executi el servidor.
> > "
> > "L'usuari que executi el servidor, per exemple \"partimag\", ha de tenir "
> > "permís de lectura del directori."
> > 
> 
> 
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Mail SpamGuard - Read only the mail you want.
> http://antispam.yahoo.com/tools
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: