[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://partimageSigueixo protestant l'us de "per defecte", i no vaig veure resposta
a si daemon es tradueix per dimoni pero tot sembla correcte
apart...

gracies,
Matt

--- Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> wrote:
> Fitxer: partimage_0.6.2.final-9_templates.pot
> Versió: 0.2
> Estat Total: 10 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)
> 15/2/2004 Josep Lladonosa i Capell (0.2)
> 
> Cadenes fuzzy o untranslated pendents:
> 
> -- Fuzzy
> -- Untranslated
> 
> > # partimage (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
> # Josep Lladonosa i Capell <jlladono@pie.xtec.es>, 2004
> # Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>, 2004
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: partimage_0.6.2.final-9_templates\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2003-07-20 11:44+0200\n"
> "PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:46GMT\n"
> "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
> "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:4
> msgid "Do you want to create SSL certificates?"
> msgstr "Voleu crear els certificats SSL?"
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:4
> msgid ""
> "Partimage-server uses an OpenSSL Certificate to indentify the client and the
> "
> "server."
> msgstr ""
> "El Partimage-server utilitza els certificats d'OpenSSL per identificar el "
> "client i el servidor."
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:4
> msgid ""
> "It will be created in /etc/partimaged. Also, you can create it manually when
> "
> "needed."
> msgstr ""
> "Es crearà a /etc/partimaged. També el podeu crear manualment quan calgui."
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:14
> msgid "Do you want to lauch partimaged at boot time?"
> msgstr "Voleu executar el partimaged a l'arrencada?"
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:14
> #, no-c-format
> msgid ""
> "Partimage-server can be launched as a daemon or interactive mode. The /etc/"
> "init.d/partimaged script is designed to lauch it as a daemon. This server "
> "isn't 100% secure so it should not be launched by default."
> msgstr ""
> "El Partimage-server es pot executar com un dimoni o en mode interactiu. En "
> "la seqüència /etc/init.d/partimaged s'especifica que s'executi com a
> dimoni. "
> "Aquest servidor no és el 100% segur i no s'hauria d'executar per defecte."
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:14
> msgid ""
> "If you want to do this, you can accept here or change the 'launch' value "
> "defined on /etc/default/partimage-server."
> msgstr ""
> "Si ho voleu fer, podeu acceptar o canviar el valor 'launch' definit a /etc/"
> "default/partimage-server."
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:25
> msgid "Where do you want to save the image files?"
> msgstr "On voleu desar els fitxers de les imatges?"
> 
> #. Description
> #: ../partimage-server.templates:25
> msgid ""
> "The images files created accross the network using partimage will be stored
> "
> "on a directory in the computer where the server is running. This directory "
> "must be readable but the user running the server such as \"partimag\"."
> msgstr ""
> "Els fitxers de les imatges que es creïn utilitzant el partimage a través
> de "
> "la xarxa es desaran en un directori en l'ordinador on s'executi el servidor.
> "
> "L'usuari que executi el servidor, per exemple \"partimag\", ha de tenir "
> "permís de lectura del directori."
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail SpamGuard - Read only the mail you want.
http://antispam.yahoo.com/toolsReply to: