[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://teapopHola a tots :

Perdoneu l'absentisme, però es que aquest cap de setmana he estat offline la major part de temps.

A veure si avui m'hi puc posar i arrivem tots a un quorum. Apart d'axò, aquestes normes de traducció de les que parleu estan reflectives a algun lloc o només en correus de la llista? Es cas de no estar a cap lloc, no creieu que seria bo que, per properes traduccions o noves incorporacions a l'equip de traducció, estiguessin disponibles com a referència?

Salutacions


	Miquel

On Sun, 15 Feb 2004 08:51:26 -0800 (PST)
Matt Bonner wrote:

> 
> --- Josep Lladonosa i Capell <jep@veinat.net> wrote:
> > Miquel Oliete wrote:
> >
> ... 
> > >"A menys que canvi_s la configuraci_, usar_ els passwords dels usuaris del
> > sistema "
> > >"per autentificar-los. POP3 _s usat normalment \"in the clear\", la qual
> > cosa fa que "
> > >"sigui f_cil \"ca_ar\" els passwords per la xarxa."
> > >  
> > >
> > canvi_s
> 
> Vam quedar en utilitzar la forma de "canvieu" o com sigui en lloc de canvi_s?
> 
> Matt
> 
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Finance: Get your refund fast by filing online.
> http://taxes.yahoo.com/filing.html

Reply to: