[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://teapop--- Josep Lladonosa i Capell <jep@veinat.net> wrote:
> Miquel Oliete wrote:
>
... 
> >"A menys que canviís la configuració, usarà els passwords dels usuaris del
> sistema "
> >"per autentificar-los. POP3 és usat normalment \"in the clear\", la qual
> cosa fa que "
> >"sigui fàcil \"caçar\" els passwords per la xarxa."
> >  
> >
> canviïs

Vam quedar en utilitzar la forma de "canvieu" o com sigui en lloc de canviïs?

Matt

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Finance: Get your refund fast by filing online.
http://taxes.yahoo.com/filing.htmlReply to: