[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Font amb ldot (L·)On Tue, Feb 03, 2004 at 08:50:42PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Hola gent,
> 
> Dafydd Harries ha afegit el caràcter ldot que ens feia falta a Bitstream
> vera a la seua font "Olwen".
> 
> http://muse.19inch.net/~daf/olwen/olwen-ldot-1.png
> 
> La veieu bé, o li suggeririeu algun canvi?

   - La referència més completa que he pogut trobar:
	http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb16-3/tb48vali.pdf
   - Ací esmenten el «tipòmetre» de l'IEC:
	http://www.iecat.net/institucio/presidencia/OCAL/pdf/tipomcat.pdf

   Pel que fa a la font i pel que he vist als documents anteriors,
 crec que el punt volat hauria d'estar més proper a l'extrem dret de la
 «L» majúscula, i més proper a la «l» en el primer tipus de lletra. En
 tots els casos sembla que el punt estiga massa baix, crec que hauria
 d'anar al nivell de dalt de les lletres minúscules baixes. Ull! No
 tinc N.P.I. de tipografia, és tot dels docs anteriors. Au!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@   FIGHT AGAINST SOFTWARE PATENTS!   @
http://www.selidor.net/ 	@ http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/ @

Attachment: pgpoEwMaq420e.pgp
Description: PGP signature


Reply to: