[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://sysstatFitxer: sysstat_4.1.5-2_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 8 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated

# sysstat (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sysstat_4.1.5-2_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-22 21:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 20:03GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../sysstat.templates:3
msgid "WARNING: daily data files format has changed!"
msgstr "Avís: el format dels fitxers diaris de dades ha canviat"

#. Description
#: ../sysstat.templates:3
msgid ""
"Format of daily data statistics files has changed in version ${s_version} of "
"sysstat and is *not* compatible with the previous one!"
msgstr "El format dels fitxers d'estadístiques de dades diaris ha canviat en la versió de sysstat ${s_version} ; *no* és compatible amb l'anterior."

#. Description
#: ../sysstat.templates:3
msgid "Existing data files need to be deleted."
msgstr "Cal suprimir els fitxers de dades existents."

#. Description
#: ../sysstat.templates:12
msgid "Do you want post-installation script to remove these data files?"
msgstr "Voleu que la seqüència posterior a la instal·lació suprimeixi tot aquests fitxers de dades ?"

#. Description
#: ../sysstat.templates:12
msgid ""
"If you activate this option, any existing data files in /var/log/sysstat/ "
"directory will be deleted."
msgstr "Si activeu aquesta opció es suprimirà qualsevol fitxers de dades present al directori /var/log/sysstat/."

#. Description
#: ../sysstat.templates:12
msgid ""
"If you don't want to remove them automatically, please remove them by hand "
"later, in order to the sar command work properly."
msgstr "Si no voleu que es suprimeixi automàticament feu-ho, posteriorment, manualment per comprovar el correcte funcionament de l'ordre sar."


Reply to: