[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://mga-vidFitxer: mga-vid_1.53-2_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 6 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated# mga-vid (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mga-vid_1.53-2_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-28 01:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 18:20GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../mga-vid-common.templates:3
msgid "/dev/mga_vid is not created"
msgstr "El dispositiu /dev/mga_vid no està creat"

#. Description
#: ../mga-vid-common.templates:3
msgid ""
"Applications which use this driver will attempt to access it trough a device "
"node in /dev called mga_vid. This device is not created by this post install "
"script, you will have to do it manually."
msgstr "Les aplicacions que utilitzen el controlador intentaran accedir-hi a través del dispositiu mga_vid a /dev. La seqüència posterior a la instal·lació no crea aquest dispositiu, cal que  ho feu manualment."

#. Description
#: ../mga-vid-common.templates:3
msgid ""
"Please refer to /usr/share/doc/mga-vid-common/README.Debian for information "
"on how to do this."
msgstr "Per trobar informació del procediment a seguir, llegiu el document /usr/share/doc/mga-vid-common/README.Debian."

#. Description
#: ../mga-vid-common.templates:3
msgid ""
"If you're using devfs, none of this applies to you, you can safely ignore "
"this message."
msgstr "Aquest missatge no us afecta si utilitzeu devfs."


Reply to: