[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://bins/intl/ca.poHola Joan, felicitats per la traducció. Em sembla que la majoria de
modificacions que proposo estan relacionades amb qüestions referents a
seguir la "guia d'estil" i "el recull de termes".

salut, records i ànims per traduir


------------------------------ proposta de traducció

#: ../bins:589
msgid "F-Number"
-msgstr "F-Number"
+msgstr ""

#: ../bins:604
msgid "Macro"
-msgstr "Macroinstrucció"
+msgstr ""

#: ../bins:659
msgid "Sharpness"
-msgstr "Nitidesa"
+msgstr ""

#: ../bins:664 ../bins:669
msgid "ISO"
-msgstr "ISO"
+msgstr ""

#: ../bins:3583 ../bins:3705 ../bins:3718 ../bins:3731
msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+msgstr ""

#: ../bins:3596 ../bins:3742 ../bins:3760
msgid "Auto"
-msgstr "Automàtic"
+msgstr ""


#: ../bins:3658 ../bins:3766
msgid "Manual"
-msgstr "Manual"
+msgstr ""

#: ../bins:3662
msgid "Fast Shutter"
-msgstr "Disparador ràpid"
+msgstr ""

#: ../bins:3664
msgid "Slow Shutter"
-msgstr "Disparador lent"
+msgstr ""

#: ../bins:3672
msgid "Portrait"
-msgstr "Retrat"
+msgstr ""


#: ../bins:3680
msgid "Full Auto"
-msgstr "Completament automàtic"
+msgstr ""

#: ../bins:3690
msgid "2x"
-msgstr "2x"
+msgstr ""

#: ../bins:3692
msgid "4x"
-msgstr "4x"
+msgstr ""

------------------------------ proposta de correcció#: ../bins:399
msgid "BINS-SECTION DigiCam Info"
msgstr "BINS-SECTION Informació de la càmera digital"

-- Crec que bins-section hauria d'anar en minúscula, però tampoc tinc
massa clar si això pot afectar per alguna cosa al programa, la cadena en
si és curiosa.


#: ../bins:402
msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the image"
msgstr ""
"BINS-SECTION Configuració de la càmera digital a la imatge"


--- Paràmetres de la càmera digital per a la imatge


#: ../bins:409
msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the photo"
msgstr "BINS-SECTION Configuració de la càmera digital a la foto

--- Paràmetres de la càmera digital per a la fotografia


#: ../bins:473
msgid "Location"
msgstr "Lloc"

--- Imagino que sona millor que "ubicació"

#: ../bins:486
msgid "Event"
msgstr "Event"

--- Esdeveniment

#: ../bins:489
msgid "Camera Model"
msgstr "Model de càmera"

--- Model de la càmera


#: ../bins:496
msgid "Firmware (internal software of digicam) version number."
msgstr "Versió del programari intern de la càmera digital"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:502
msgid "Name of the owner of the digicam."
msgstr "Nom del propietari de la càmera digital"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:513
msgid "File Media Type"
msgstr "Tipus d'arxiu"

#: ../bins:515
msgid "This is the MIME type that is appropriate for the given file
format."
msgstr "Aquest és el tipus MIME apropiat pel format de l'arxiu"

---- fitxer#: ../bins:518
msgid "Color Type"
msgstr "Tipus de Color"

-- Tipus de color


#: ../bins:528
msgid "Interlace method used."
msgstr "Mètode d'entrellaçat usat"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:533
msgid "Exposure metering method."
msgstr "Mètode de mesura de l'exposició"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:536
msgid "Samples Per Pixel"
msgstr "Registres per píxel

--- Mostres per píxel


#: ../bins:538
msgid ""
"This says how many channels there are in the image. For some image
formats "
"this number might be higher than the number implied from the \"Color
Type\""
msgstr ""
"Aquí diu quants canals hi ha a la imatge. Per alguns tipus d'arxius "
"aquest número pot ser major que en número de \"Tipus de Color\""

--- "aquí diu" -> a mi em sona millor "Especifica el nombre de canals de
la imatge"
--- Per a alguns formats d'imatge .....
--- "Color tipus"


#: ../bins:543
msgid ""
"The value of this field normally gives the physical size of the
original "
"image on screen or paper. When there is no unit then this field denotes
the "
"squareness of pixels in the image."
msgstr ""
"El valor d'aquest camp normalment et dóna el tamany físic de "
"l'original a la pantalla o al paper. Quan no hi ha unitat aleshores
aquest "
"camp significa la dimensió de la matriu de píxels de la imatg

---- us dóna
---- aquest camp indica la dimensió ...#: ../bins:546
msgid "Compression Algorithm"
msgstr "Algorisme de Compressió

--- Algorisme de compressió


#: ../bins:550
msgid "Exif Version"
msgstr "Versió de Exif"

--- Versió de l'Exif


#: ../bins:556
msgid "Distance to focus point."
msgstr "Distància al punt de focus"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:561
msgid "This says how many bits are used to encode each of samples."
msgstr "Això diu quants bits son utilitzats per codificar cada mostra"

--- Indica quants bits s'utilitzen per codificar cada mostra.


#: ../bins:566
msgid "Exposure time (reciprocal of shutter speed)."
msgstr "Temps d'exposició (recíproc de la velocitat de l'obturador)"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:571
msgid "Shutter speed by APEX value."
msgstr "Valor APEX de la velocitat de l'obturador "

---- (falta el punt final)
---- sobra l'últim espai


#: ../bins:576
msgid "Focal length of lens used to take image."
msgstr "Longitud focal de les lents utilitzades per fer la foto"

---- (falta el punt final)

#: ../bins:581
msgid "The actual aperture value of lens when the image was taken."
msgstr "El valor d'obertura de les lents quan la foto va ser feta"

--- El valor d'obertura de les lents quan es va tirar la foto"
     tirar o fer


#: ../bins:586
msgid "Maximum aperture value of lens."
msgstr "Valor màxim d'obertura de les lents"

---- (falta el punt final)


#: ../bins:591
msgid "The actual F-number (F-stop) of lens when the image was taken."
msgstr "El F-number (F-stop) de les lents quan la foto va ser feta."

---  ....quan es va tirar la foto"
     tirar o fer#: ../bins:594
msgid "Focal Plane Y Resolution"
msgstr "Pla focal i resolució"

--- Resolució Y del pla focal

(potser està malament pq no hi entenc de fotografia)#: ../bins:596
msgid ""
"Pixel density at CCD's position. If you have MegaPixel digicam and take
a "
"picture by lower resolution (e.g.VGA mode), this value is re-sampled by
"
"picture resolution. In such case, Focal Plane Y Resolution is not same
as "
"CCD's actual resolution."
msgstr ""
"Densitat de píxels en la posició CCD. Si tens una càmera digital "
"Megapíxel i fas una foto a una Resolució més baixa (ex mode VGA),
aquest "
"valor es mostreja de nou per la Resolució de la foto. En aquests casos
el"
" Pla focal i la Resolució és diferent que la Resolució CCD.

--- Si teniu ... tireu/feu ... en una resolució .... es torna a
mostrejar ... per a la resolució de la fotografia. .. pla focal ...
resolució .... resolució.


#: ../bins:599
msgid "Focal Plane X Resolution"
msgstr "Pla Focal X Resolució"

--- Resolució X del pla focal#: ../bins:601
msgid ""
"Pixel density at CCD's position. If you have MegaPixel digicam and take
a "
"picture by lower resolution (e.g.VGA mode), this value is re-sampled by
"
"picture resolution. In such case, Focal Plane X Resolution is not same
as "
"CCD's actual resolution."
msgstr ""
"Densitat de píxels en la posició CCD. Si tens una càmera digital "
"Megapíxel i fas una foto a una Resolució més baixa (ex mode VGA),
aquest "
"valor es mostreja de nou per la Resolució de la foto. En aquests casos
"
"el Pla focal i la Resolució és diferent que la Resolució CCD

---- igual que en l'entrada #: ../bins:596


#: ../bins:624
msgid "Flash Mode"
msgstr "Mode amb Flaix

--- Mode del flaix (o si més no flaix en minúscules)


#: ../bins:629
msgid "Focus Mode"
msgstr "Mode de focus"

--- Mode del focus


#: ../bins:634
msgid "Image Size"
msgstr "Tamany de la imatge"

--- Mida de la imatge


#: ../bins:639
msgid "Digital Zoom"
msgstr "Zoom Digital"

--- Zoom digital ?¿?¿
--- Ampliació/reducció digital ?¿?¿?


#: ../bins:694
msgid "Compression Quality"
msgstr "Qualitat de Compressió

--- Qualitat de la compressió


#: ../bins:736
msgid "Up one album"
msgstr "Pujar un àlbum"

--- No sé si és correcte, però el que segur que s'hauria de canviar és
pujar->puja


#: ../bins:737
msgid "previous"
msgstr "previ"

--- Anterior#: ../bins:738
msgid "next"
msgstr "seguuml;ent

--- següent#: ../bins:740
msgid "In This Album"
msgstr "En Aquest àlbum"

--- En aquest àlbum


#: ../bins:741
msgid "Back to the image"
msgstr "Tornar a la imatge"

--- Torna a la imatge#: ../bins:745
msgid "Send Feedback"
msgstr "Enviar comentaris"

--- Envia els comentaris

#: ../bins:746
msgid "Your Image"
msgstr "La teva Imatge

--- La vostra imatge


#: ../bins:747
msgid "Your Album"
msgstr "El teu Àlbum"

--- El vostre àlbum


#: ../bins:750
msgid "on "
msgstr "el"

--- sobre/al/a ...
(si més no falta l'espai)


#: ../bins:2332 ../bins:3082 ../bins:4493
msgid "tree"
msgstr "Arbre"

--- arbre


#: ../bins:2344
msgid "Up one subalbum"
msgstr "pujar un subàlbum"

--- Puja un subàlbum


#: ../bins:2405 ../bins:2406
msgid "Click on one of the size names below to enlarge this image"
msgstr "Clica a un dels tamanys per ampliar la imatge"

--- Feu clic ...
--- mida

#: ../bins:2504
msgid "size "
msgstr "tamany "

--- mida


#: ../bins:3077
msgid "Additional information on the picture"
msgstr "Informació adicional de la foto"

---- Informació addicional de la fotografia


#: ../bins:3600
msgid "Red-eye reduction"
msgstr "Reducció ulls vermells"

--- Reducció dels ulls vermells


#: ../bins:3604
msgid "Auto + red-eye reduction"
msgstr "Auto + reducció ulls vermell

-- Automàtic + reducció dels ulls vermells


#: ../bins:3606
msgid "On + red-eye reduction"
msgstr "Enc + reducció ulls vermells"

--- Encesa + reducció dels ulls vermells

on es pot traduir per "actiu" i off per "inactiu", però sembla que quedi
més clar encès/apagat


#: ../bins:4498
msgid "Click on one of the size names above to enlarge this image"
msgstr "Clica en un dels tamanys per ampliar la imatge"

#: ../bins:4499
msgid "Click to view thumbnails of the current album"
msgstr "Clica per veure les miniatures de l'àlbum actual"

#: ../bins:4500
msgid "Click to view this album"
msgstr "Clica per veure aquest àlbu

-- Fes clic o prem
--- tamany -> mida


Reply to: