[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Començo béHola,

On Thu, Jan 29, 2004 at 11:48:54PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> On Thu, Jan 29, 2004 at 10:52:53PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> > Començo bé, m'he despistat amb l'entrada dels noms:
> > 
> > m -> muttprint
> > ml -> mldonkey
> 
> t'ho arreglo en un plis.

Aixo ha passat per culpa del teu MUA que ha tallat la linea del Subject
en varies linees, el missatge raw tenia aixo:

[---X<---]
Subject: [ITT]
	po-debconf://{snort,mooix,spong,moon-buggy,sslwrap,mopd,sympa,mtop,sysstat,m
	uttprint,systrace}
[---X<---]

> > Com ho puc canviar?
> > El {samba i {snort diria que no és cosa meva.
> 
> Yep... malgrat que la documentació del bot deia que acceptava aquest
> format {foo,bar,baz}, sembla que no li va massa bé, en veritat.

Si que l'accepta, el problema es amb mails mal formats, mirare si es pot
arreglar o almenys rebutjar aquests mails pero de totes formes aixo es
un problema del MUA.

salut,
guillemReply to: