[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://binshola a tothom,

tinc ganes de col·laborar en la traducció de paquets al català, però,
ara per ara, estic molt enfeinat. Més endavant tinc ganes de posar-m'hi.
De moment envio la traducció del bins (http://packages.debian.org/bins)
que vaig traduir aquest estiu per fer un àlbum.

fins aviat,

joan.

--
-----------------------------------------------------------------------
Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y ver que hasta los
caballos logran terminar su carrera

Woody Allen

# Catalan messages catalog for bins-1.1.21
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Joan Antoja Sabin <joan@micaco.cjb.net>, 2003
#
#: ../bins:616 ../bins:704
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bins 1.1.21\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-09 00:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-17 21:59+0100\n"
"Last-Translator: Joan Antoja Sabin <joan@micaco.cjb.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../bins:374
msgid "Sm"
msgstr "Pe"

#: ../bins:374
msgid "Med"
msgstr "Mi"

#: ../bins:374
msgid "Lg"
msgstr "Gr"

#: ../bins:375 ../bins:3649
msgid "Small"
msgstr "Petita"

#: ../bins:375 ../bins:3647
msgid "Medium"
msgstr "Mitjana"

#: ../bins:375 ../bins:3645
msgid "Large"
msgstr "Gran"

#: ../bins:399
msgid "BINS-SECTION DigiCam Info"
msgstr "BINS-SECTION Informació de la càmera digital"

#: ../bins:402
msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the image"
msgstr ""
"BINS-SECTION Configuració de la càmera digital a la imatge"

#: ../bins:409
msgid "BINS-SECTION DigiCam settings for the photo"
msgstr "BINS-SECTION Configuració de la càmera digital a la foto"

#: ../bins:434
msgid "BINS-SECTION Image Characteristics"
msgstr "BINS-SECTION Característiques de la imatge"

#: ../bins:464
msgid "Title"
msgstr "Títol"

#: ../bins:467
msgid "Description"
msgstr "Descripció"

#: ../bins:470
msgid "People"
msgstr "Gent"

#: ../bins:473
msgid "Location"
msgstr "Lloc"

#: ../bins:476
msgid "Date"
msgstr "Data"

#: ../bins:486
msgid "Event"
msgstr "Event"

#: ../bins:489
msgid "Camera Model"
msgstr "Model de càmera"

#: ../bins:493
msgid "Software"
msgstr "Programari"

#: ../bins:496
msgid "Firmware (internal software of digicam) version number."
msgstr "Versió del programari intern de la càmera digital"

#: ../bins:499
msgid "Owner name"
msgstr "Nom del propietari"

#: ../bins:502
msgid "Name of the owner of the digicam."
msgstr "Nom del propietari de la càmera digital"

#: ../bins:505
msgid "Flash"
msgstr "Flaix"

#: ../bins:509
msgid "User comment"
msgstr "Comentaris"

#: ../bins:513
msgid "File Media Type"
msgstr "Tipus d'arxiu"

#: ../bins:515
msgid "This is the MIME type that is appropriate for the given file format."
msgstr "Aquest és el tipus MIME apropiat pel format de l'arxiu"

#: ../bins:518
msgid "Color Type"
msgstr "Tipus de Color"

#: ../bins:522
msgid "JPEG Type"
msgstr "Tipus de JPEG"

#: ../bins:526
msgid "Interlace method"
msgstr "Mètode d'entrellaçat"

#: ../bins:528
msgid "Interlace method used."
msgstr "Mètode d'entrellaçat usat"

#: ../bins:531
msgid "Metering Mode"
msgstr "Mode de mesura"

#: ../bins:533
msgid "Exposure metering method."
msgstr "Mètode de mesura de l'exposició"

#: ../bins:536
msgid "Samples Per Pixel"
msgstr "Registres per píxel"

#: ../bins:538
msgid ""
"This says how many channels there are in the image. For some image formats "
"this number might be higher than the number implied from the \"Color Type\""
msgstr ""
"Aquí diu quants canals hi ha a la imatge. Per alguns tipus d'arxius "
"aquest número pot ser major que en número de \"Tipus de Color\""

#: ../bins:541
msgid "Physical Resolution"
msgstr "Resolució física"

#: ../bins:543
msgid ""
"The value of this field normally gives the physical size of the original "
"image on screen or paper. When there is no unit then this field denotes the "
"squareness of pixels in the image."
msgstr ""
"El valor d'aquest camp normalment et dóna el tamany físic de "
"l'original a la pantalla o al paper. Quan no hi ha unitat aleshores aquest "
"camp significa la dimensió de la matriu de píxels de la imatge."

#: ../bins:546
msgid "Compression Algorithm"
msgstr "Algorisme de Compressió"

#: ../bins:550
msgid "Exif Version"
msgstr "Versió de Exif"

#: ../bins:554
msgid "Subject Distance"
msgstr "Distància al subjecte"

#: ../bins:556
msgid "Distance to focus point."
msgstr "Distància al punt de focus"

#: ../bins:559
msgid "Bits Per Sample"
msgstr "Bits per mostra"

#: ../bins:561
msgid "This says how many bits are used to encode each of samples."
msgstr "Això diu quants bits son utilitzats per codificar cada mostra"

#: ../bins:564
msgid "Exposure Time"
msgstr "Temps d'exposició"

#: ../bins:566
msgid "Exposure time (reciprocal of shutter speed)."
msgstr "Temps d'exposició (recíproc de la velocitat de l'obturador)"

#: ../bins:569
msgid "Shutter Speed Value"
msgstr "Velocitat de l'obturador"

#: ../bins:571
msgid "Shutter speed by APEX value."
msgstr "Valor APEX de la velocitat de l'obturador "

#: ../bins:574
msgid "Focal Length"
msgstr "Longitud focal"

#: ../bins:576
msgid "Focal length of lens used to take image."
msgstr "Longitud focal de les lents utilitzades per fer la foto"

#: ../bins:579
msgid "Aperture Value"
msgstr "Valor d'obertura"

#: ../bins:581
msgid "The actual aperture value of lens when the image was taken."
msgstr "El valor d'obertura de les lents quan la foto va ser feta"

#: ../bins:584
msgid "Maximum Aperture Value"
msgstr "Valor màxim d'obertura"

#: ../bins:586
msgid "Maximum aperture value of lens."
msgstr "Valor màxim d'obertura de les lents"

#: ../bins:589
msgid "F-Number"
msgstr ""

#: ../bins:591
msgid "The actual F-number (F-stop) of lens when the image was taken."
msgstr "El F-number (F-stop) de les lents quan la foto va ser feta."

#: ../bins:594
msgid "Focal Plane Y Resolution"
msgstr "Pla focal i resolució"

#: ../bins:596
msgid ""
"Pixel density at CCD's position. If you have MegaPixel digicam and take a "
"picture by lower resolution (e.g.VGA mode), this value is re-sampled by "
"picture resolution. In such case, Focal Plane Y Resolution is not same as "
"CCD's actual resolution."
msgstr ""
"Densitat de píxels en la posició CCD. Si tens una càmera digital "
"Megapíxel i fas una foto a una Resolució més baixa (ex mode VGA), aquest "
"valor es mostreja de nou per la Resolució de la foto. En aquests casos el"
" Pla focal i la Resolució és diferent que la Resolució CCD."

#: ../bins:599
msgid "Focal Plane X Resolution"
msgstr "Pla Focal X Resolució"

#: ../bins:601
msgid ""
"Pixel density at CCD's position. If you have MegaPixel digicam and take a "
"picture by lower resolution (e.g.VGA mode), this value is re-sampled by "
"picture resolution. In such case, Focal Plane X Resolution is not same as "
"CCD's actual resolution."
msgstr ""
"Densitat de píxels en la posició CCD. Si tens una càmera digital "
"Megapíxel i fas una foto a una Resolució més baixa (ex mode VGA), aquest "
"valor es mostreja de nou per la Resolució de la foto. En aquests casos "
"el Pla focal i la Resolució és diferent que la Resolució CCD."

#: ../bins:604
msgid "Macro"
msgstr ""

#: ../bins:609
msgid "Timer Length"
msgstr "Duració del temporitzador"

#: ../bins:614
msgid "Quality"
msgstr "Qualitat"

#: ../bins:619
msgid "Continuous Drive Mode"
msgstr ""

#: ../bins:624
msgid "Flash Mode"
msgstr "Mode amb Flaix"

#: ../bins:629
msgid "Focus Mode"
msgstr "Mode de focus"

#: ../bins:634
msgid "Image Size"
msgstr "Tamany de la imatge"

#: ../bins:639
msgid "Digital Zoom"
msgstr "Zoom Digital"

#: ../bins:644
msgid "Easy Shooting Mode"
msgstr ""

#: ../bins:649
msgid "Contrast"
msgstr "Contrast"

#: ../bins:654
msgid "Saturation"
msgstr "Saturació"

#: ../bins:659
msgid "Sharpness"
msgstr ""

#: ../bins:664 ../bins:669
msgid "ISO"
msgstr ""

#: ../bins:674
msgid "Focus Type"
msgstr "Tipus de focus"

#: ../bins:679
msgid "Exposure Program"
msgstr "Programa d'exposició"

#: ../bins:684
msgid "Original Image Width"
msgstr "Amplada original de la imatge"

#: ../bins:689
msgid "Original Image Length"
msgstr "Longitud original de la imatge"

#: ../bins:694
msgid "Compression Quality"
msgstr "Qualitat de Compressió"

#: ../bins:699
msgid "Orientation"
msgstr "Orientació"

#: ../bins:733
msgid "thumbnails"
msgstr "miniatures"

#: ../bins:734
msgid "Image List"
msgstr "Llista d'imatges"

#: ../bins:735
msgid "Home"
msgstr "Inici"

#: ../bins:736
msgid "Up one album"
msgstr "Pujar un àlbum"

#: ../bins:737
msgid "previous"
msgstr "previ"

#: ../bins:738
msgid "next"
msgstr "seguuml;ent"

#: ../bins:739
msgid "Sub Albums"
msgstr "Sub àlbums"

#: ../bins:740
msgid "In This Album"
msgstr "En Aquest àlbum"

#: ../bins:741
msgid "Back to the image"
msgstr "Tornar a la imatge"

#: ../bins:742
msgid "Image"
msgstr "Imatge"

#: ../bins:743
msgid "Album Tree"
msgstr "Arbre d'àlbums"

#: ../bins:744
msgid "Album generated by"
msgstr "Àlbum generat per"

#: ../bins:745
msgid "Send Feedback"
msgstr "Enviar comentaris"

#: ../bins:746
msgid "Your Image"
msgstr "La teva Imatge"

#: ../bins:747
msgid "Your Album"
msgstr "El teu Àlbum"

#: ../bins:750
msgid "on "
msgstr "el"

#: ../bins:2140
msgid "No short description available"
msgstr "Sense descripció curta"

#: ../bins:2141
msgid "No long description available"
msgstr "Sense descripció llarga"

#: ../bins:2332 ../bins:3082 ../bins:4493
msgid "tree"
msgstr "Arbre"

#: ../bins:2333 ../bins:3083
msgid "Tree of all albums and sub-albums"
msgstr "Arbre de tots els àlbums i subàlbums"

#: ../bins:2343
msgid "up"
msgstr "amunt"

#: ../bins:2344
msgid "Up one subalbum"
msgstr "pujar un subàlbum"

#: ../bins:2405 ../bins:2406
msgid "Click on one of the size names below to enlarge this image"
msgstr "Clica a un dels tamanys per ampliar la imatge"

#: ../bins:2504
msgid "size "
msgstr "tamany "

#: ../bins:3033
msgid "$filesize $fileExtension image, $width x $height pixels"
msgstr "imatge $fileExtension $filesize, $width x $height píxels"

#: ../bins:3077
msgid "Additional information on the picture"
msgstr "Informació adicional de la foto"

#: ../bins:3507
msgid " meters"
msgstr " metres"

#: ../bins:3512 ../bins:3576
msgid " second"
msgstr " segon"

#: ../bins:3525
msgid " sec"
msgstr " seg"

#: ../bins:3536
msgid " millimeters"
msgstr " mil#183;lmetres"

#: ../bins:3565 ../bins:3598 ../bins:3617
msgid "On"
msgstr "Encès"

#: ../bins:3567
msgid "Off"
msgstr "Apagat"

#: ../bins:3583 ../bins:3705 ../bins:3718 ../bins:3731
msgid "Normal"
msgstr ""

#: ../bins:3585
msgid "Fine"
msgstr "Bona"

#: ../bins:3587
msgid "Superfine"
msgstr "Molt bona"

#: ../bins:3596 ../bins:3742 ../bins:3760
msgid "Auto"
msgstr ""

#: ../bins:3600
msgid "Red-eye reduction"
msgstr "Reducció ulls vermells"

#: ../bins:3602
msgid "Slow synchro"
msgstr "Sincronització lenta"

#: ../bins:3604
msgid "Auto + red-eye reduction"
msgstr "Auto + reducció ulls vermells"

#: ../bins:3606
msgid "On + red-eye reduction"
msgstr "Encs + reducció ulls vermells"

#: ../bins:3608
msgid "External flash"
msgstr "Flaix extern"

#: ../bins:3624
msgid "AI Servo"
msgstr ""

#: ../bins:3626
msgid "AI Focus"
msgstr ""

#: ../bins:3628 ../bins:3634
msgid "MF"
msgstr ""

#: ../bins:3630
msgid "Single"
msgstr ""

#: ../bins:3632
msgid "Continuous"
msgstr "Continu"

#: ../bins:3636
msgid "One-Shot"
msgstr ""

#: ../bins:3658 ../bins:3766
msgid "Manual"
msgstr ""

#: ../bins:3660
msgid "Landscape"
msgstr "Paisatge"

#: ../bins:3662
msgid "Fast Shutter"
msgstr ""

#: ../bins:3664
msgid "Slow Shutter"
msgstr ""

#: ../bins:3666
msgid "Night"
msgstr "Nit"

#: ../bins:3668
msgid "BW"
msgstr "BN"

#: ../bins:3670
msgid "Sepia"
msgstr "Sàpia"

#: ../bins:3672
msgid "Portrait"
msgstr ""

#: ../bins:3674
msgid "Sports"
msgstr "Esports"

#: ../bins:3676
msgid "Macro / Close-Up"
msgstr ""

#: ../bins:3678
msgid "Pan Focus"
msgstr ""

#: ../bins:3680
msgid "Full Auto"
msgstr ""

#: ../bins:3690
msgid "2x"
msgstr ""

#: ../bins:3692
msgid "4x"
msgstr ""

#: ../bins:3694
msgid "None"
msgstr "Cap"

#: ../bins:3703 ../bins:3716 ../bins:3729
msgid "Low"
msgstr "Baix"

#: ../bins:3707 ../bins:3720 ../bins:3733
msgid "High"
msgstr "Alt"

#: ../bins:3762
msgid "Close-up (macro)"
msgstr ""

#: ../bins:3764
msgid "locked (pan mode)"
msgstr "bloquejat (pan mode)"

#: ../bins:4491
msgid "Thumbnail Page"
msgstr "Pàgina de miniatures"

#: ../bins:4492
msgid "Thumbnail Page 1"
msgstr "Pàgina 1 de miniatures"

#: ../bins:4494
msgid "subalbum"
msgstr "subàlbum"

#: ../bins:4495
msgid "subalbums"
msgstr "subàlbums"

#: ../bins:4496
msgid "Hg"
msgstr "En"

#: ../bins:4497
msgid "Huge"
msgstr "Enorme"

#: ../bins:4498
msgid "Click on one of the size names above to enlarge this image"
msgstr "Clica en un dels tamanys per ampliar la imatge"

#: ../bins:4499
msgid "Click to view thumbnails of the current album"
msgstr "Clica per veure les miniatures de l'àlbum actual"

#: ../bins:4500
msgid "Click to view this album"
msgstr "Clica per veure aquest àlbum"Reply to: