[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Només dos dubtesHola Aleix :)

On Wed, Jan 21, 2004 at 11:01:45PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
>  - Plantegeu un grup fix de correcció (tal i com entenc que funcionaveu
> en l'anterior etapa) o que tothom faci el que pugui.

No, no, que tothom face el que li vinga de gust en el moment. Avuí
tradueixes 2 po-debconfs, demà fas 4 correccions... ;)

>  - Fa unes setmanes vaig intentar enviar un correu electrònic amb
> múltiples traduccions (plantilles del debconf) i no hi va haver manera
> que el servidor de correu l'acceptés amb els corresponents fitxers
> adjunts. Va ser un problema meu o és una qüestió de política de
> l'administrador de llistes ? (ho dic per la part del document
> d'organització interna dels francesos que parla d'aquesta qüestió).

Tinc que preguntar-ho als listmasters de Debian, pq l'únic límit que
imagine que tenim és de X kB's per correu, i dubte que amb fitxers de
text el superares. Pero ho pregunte en quant veja a Joy.

> [ITT]
> po-debconf://{mailfilter,mydns,mailman,myphpmoney,main-menu,mysql-dfsg,man2html,s390-dasd,mantis,samba,mga-vid,scsitools,mifluz,sendpage,mirrormagic,smb2www,mldonkey,snort,mooix,spong,moon-buggy,sslwrap,mopd,sympa,mtop,sysstat,muttprint,systrace}

Hmm, s390-dasd i main-menu ja els tinc jo traduits en local (són de
debian-installer, que estic fent jo). La resta, tots teus, clar. A
veure si posem en marxa el sistema de correu i ho pots fer "oficial".

> A mi personalment m'aniria de conya tenir aquest recull de n'Antoni
> Bella, sobretot per """estandaritzar""" algunes traduccions de les
> plantilles.

Sé que abans el tenia a la seua web, però ara no hi ha cap link. Antoni,
el tens per ahí? Si no, tinc una versió quie no se si serà la última.
Als arxius d'aquesta llista té que estar, de totes maneres.

Jordi

(torna'm a enviar la traducció de drgeo!)
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: