[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: error sintactic?On Sun, Nov 02, 2003 at 10:49:24PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Hola,
> 
> Estic, cregui o no, encara de tant en tant traduint els missatges
> d'apt. I he trobat una cosa curiosa: no trobo una traduccio
> estandar per syntax error enreu. Seria error sintactic?

   Sipes, indica que el fitxer en qüestió no acompleix la sintaxi que
 hauria de tenir. «Error de sintaxi» o «Error sintàctic», sí.

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ FIGHT AGAINST SOFTWARE PATENTS! @
"Cogito, sed sum"    	@   http://www.selidor.net/   @

EuropeSwPatentFree [ http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es ]

Attachment: pgpjlgELzc2wp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: