[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

error sintactic?Hola,

Estic, cregui o no, encara de tant en tant traduint els missatges
d'apt.  I he trobat una cosa curiosa: no trobo una traduccio
estandar per syntax error enreu.  Seria error sintactic?

Exemple:

msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Error sintactic $s:%u: No comença el camp amb un nom."

merces,
Matt

__________________________________
Do you Yahoo!?
Exclusive Video Premiere - Britney Spears
http://launch.yahoo.com/promos/britneyspears/Reply to: