[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

catalan/MailingLists Hola altra vegada

 Ja els tenia força avançats però volia mirar millor l'ortografia i 
comprensió del text. Ara estan al 100 % ;-)

 Donat a les millores de que tracten aconsello que els poseu els primers de 
la llista d'espera. Tots són una actualització però amb el HOWTO n'he refet 
el codi doncs eren molts canvis a aplicar.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-
#use wml::debian::template title="Com-es-fa per a demanar una llista de correu"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"

<P>L'abast d'aquest document és el d'ajudar a la gent a establir una
llista de correu en <a href="http://lists.debian.org/";>lists.debian.org</a>.</p>

<p>Totes les noves llistes de correu necessitaran complir els següents prerequisits:</p>

<ul>
 <li>Un propòsit bàsic.
 <br>
 Això significa que el tòpic que descriga a la nova llista de correu haurà de
 ser apropiat per al que es discuteixi en una la llista de correu permanent en
 lists.debian.org.
 <br>
 Algunes discussions són més ben satisfetes a través de simples àlies de
  correu, i les llistes de correu per al simple manteniment d'un paquet no són
  necessàries, per aquests casos podeu usar
  <a href="http://alioth.debian.org/";>Alioth</a>. No cal mencionar, que no es
  crearan llistes per a vanitats o capricis.</li>

 <li>Audiència interessada.
 <br>
 Això significa que les peticions de noves llistes de correu necessitaran estar
 basades en una necessitat real d'un nou fòrum de discussió separada, més
 que no pas el caprici del solicitant. També és necessària un mínim d'audiència
 per a evitar peticions de llistes de correu temporals o transitòries.</li>
</ul>

<p>Una vegada obtinguts aquests dos prerequisits, necessitareu enviar un
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">informe d'error</a> com a
<em>wishlist</em> conta el pseudo paquet
<code><a href="http://bugs.debian.org/lists.debian.org";>lists.debian.org</a></code>.</p>

<p>A l'informe d'error es requerirà la següent informació:</p>

<blockquote>
<dl>

  <dt><strong>Nom</strong></dt>
  <dd>
  	<p>Si us plau, escolliu un nom descriptiu, curt i únic.</p>

	<p>Si us plau, tingueu en compte que cada llista de correu ha d'estar
	prefixada amb una única cadena, el més comú per a les llistes
	relacionades amb el Projecte Debian és <code>debian-</code>.

	<p>Les llistes per a projectes externs no necessiten cap prefix, aquestes
	seran creades com a
	<code><var>nom-llista</var>@other.debian.org</code>.</p>

	<p>Les paraules seran dividides amb guionet "-", com a l'exemple anterior
	"nom llista" que si estigués relacionada amb Debian s'hauria d'anomenar
	debian-nom-llista.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Fonaments</strong></dt>
  <dd>
	<p>Una completa explicació a sobre de qui desitja que es crei aquesta
	llista.</p>

	<p>Els responsables de les llistes es reserven el dret de primer demanar
	consens a la llista debian-devel i/o debian-project. Si es tracta d'una
	llista qüestionable podríeu fer-ho vosaltres mateixos abans de
	complimentar l'informe d'error per a accelerar-ne el procés.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Una descripció curta</strong></dt>
  <dd>
   	<p>Aquesta serà la descripció d'un línia, per a mostrar-la a la llista
	llista d'índexs, que siga curta i honesta.</p>
  </dd>

  <dt><strong>Una descripció llarga</strong></dt>
  <dd>
   	<P>Aquesta descripció és principalment per a qui està cercant la llista
	adecuada per afegir-s'hi, assegureu-vos de que és clara i informativa.

  	<P>Per a veure'n exemples consulteu <A HREF="subscribe">la pàgina de
	subscripció</A>.
	</p>
  </dd>

  <dt><strong>Categoria</strong></dt>
  <dd>
   	<P>Aquesta és necessària per a classificar la llista i ordenar-la
	adequadament en <A HREF="subscribe">la pàgina de subscripció</A> i
	en algun altre lloc. Les categories disponibles són:

		<UL>
			<LI>Users (usuaris)
			<LI>Developers (desenvolupadors)
			<LI>Internationalization and Translations (internacionalització i traduccions)
			<LI>Ports (ports)
			<LI>Miscellaneous Debian (miscel·lània de Debian)
			<LI>Other (d'altres)
		</UL>
  </dd>

  <dt><strong>Política de subscripció</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / closed (oberta / tancada)

   <p>Si és tancada, qui pot subscriure's, qui pot aprovar els requeriments
   de subscripció?</p>
  </dd>

  <dt><strong>Post Policy</strong></dt>
  <dd>
   <P>open / moderated (oberta / moderada)

   <p>Si és moderada, qui són els moderadors?</p>
  </dd>

  <dt><strong>Arxiu web</strong></dt>
  <dd>
   <P>yes / no (si / no)

   <p>Als <a href="http://lists.debian.org/";>nostres arxius de les llistes
   de correu</a>.
  </dd>

</dl>
</blockquote>

<p>Després d'haver omplert la petició, seria molt convenient que d'altra gent
interessada en la nova llista de correu enviés un correu a l'error, per així
registrar-ne el seu interès.</p>

<p>Si us plau, seguiu les anteriors regles, donat que les peticions inadequades
no seran implementades.</p>

<h3>Movent arxius de llistes de correu existents a lists.debian.org</h3>

<p>Una llista de correu ja existent pot moure's a lists.debian.org:
l'administrador de la llista ha de sotmetre una petició segons l'anteriorment
descrit i proveir-nos d'una llista de subscriptors (en format de text pla, una
adreça per línia). Els arxius de la llista existent també es poden importar
des d'arxius en format mbox (preferiblement dividit per mesos).</p>

<p>A més d'això, per descomptat que s'hauran d'establir les redireccions des
de l'antiga localització cap a la nova.</p>
diff -U 3 -dh -- MailingLists.old/debian-announce.wml MailingLists/debian-announce.wml
--- MailingLists.old/debian-announce.wml	2002-02-16 02:12:43.000000000 +0100
+++ MailingLists/debian-announce.wml	2003-07-29 01:11:07.000000000 +0200
@@ -1,11 +1,10 @@
 #use wml::debian::template title="Subscripció a la llista de correu debian-announce"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
 
-<p>"debian-announce" és una llista moderada usada per a divulgar les
-notícies d'interés general per a la comunitat Debian. Com tots els
-anuncis també aniran a la secció News de les pàgines web, siguen també
-útil per a la gent que desitja mantindre els canvis al dia en les pàgines
-de Debian.
+<p>"debian-announce" és una
+<a href="http://www.foldoc.org/foldoc/foldoc.cgi?query=mailing+list";>llista
+de correu</a> moderada usada per a difondre les notícies d'interès general
+per a la comunitat Debian.
 
 <P>Per a donar-vos d'alta en debian-announce podeu seguir les següents
 instruccions en <a href="./#subunsub">la pàgina de les llistes de correu</a>
@@ -16,10 +15,15 @@
 és una mesura de seguretat per a evitar que una persona subscrigui a d'altres
 sense el seu permís.
 
-<p><strong>La vostra adreça de correu:</strong>
+<p><strong>La vostra adreça de correu-e:</strong>
 <BR>
 <FORM METHOD=POST ACTION="http://cgi.debian.org/cgi-bin/subscribe.pl";>
 <INPUT type=hidden name="subscribe" value="debian-announce">
 <INPUT TYPE="text" NAME="user_email" SIZE="50"><BR>
 <INPUT TYPE="submit" VALUE="Subscriure"> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Netejar">
 </FORM>
+
+<p>Tingueu en compte que tots els anuncis enviats a aquesta llista aniran
+a parar a la secció <a href="$(HOME)/News/">Notícies</a> de la nostra
+pàgines web, així com també als
+<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/";>arxius de la llista</a>.</p>
diff -U 3 -dh -- MailingLists.old/disclaimer.wml MailingLists/disclaimer.wml
--- MailingLists.old/disclaimer.wml	2002-03-19 00:31:39.000000000 +0100
+++ MailingLists/disclaimer.wml	2003-07-29 01:26:00.000000000 +0200
@@ -1,29 +1,29 @@
-#use wml::debian::template title="Excempció de responsabilitats per a les llistes de correu Debian" BARETITLE=true
+#use wml::debian::template title="Exempció de responsabilitats per a les llistes de correu de Debian" BARETITLE=true
 #use wml::debian::translation-check translation="1.5"
 
 <p><strong>Les nostres llistes de correu són fòrums públics així
 com els seus arxius.</strong>
 
-<p>A l'enviar un correu a un d'aquests fòrums públics us adderiu al
+<p>A l'enviar un correu a un d'aquests fòrums públics us adheriu al
 fet de la distribució pública de l'article. Tots els correus enviats
 a qualsevol de les nostres <a href="subscribe">llistes de correu</a>
 (i al <a href="$(HOME)/Bugs/">sistema de seguiment d'errors</a>) seran
-distribuits públicament i arxivats en els nostres
+públicament distribuïts i arxivats en els nostres
 <a href="http://lists.debian.org/";>arxius de la llista de correu</a>.
 
 <p>Qualsevol correu enviat per qualsevol individu directament a la
-llista o repostes a aquests missatges enviats a la llista, seran
-considerats públics, d'acord amb la lley dels Estats Units.
+llista o respostes a aquests missatges enviats a la llista, seran
+considerats públics, d'acord amb la llei dels Estats Units.
 
-<p>Obviament l'autor conserva els drets del copyright en el contingut
-d'aquests correus que ha escrit. Tant mateix això <strong>no</strong>
-vol dir que el Projecte Debian tingui l'obligació d'esborrar-los des de
+<p>Òbviament l'autor conserva els drets de copyright en el contingut
+d'aquests correus que ha escrit. Tanmateix això <strong>no</strong>
+vol dir que el Projecte Debian tingui l'obligació d'esborrar-los de
 l'arxiu d'una llista una vegada publicats. Diversos assessors legals
 han revisat aquesta instància i han confirmat que és correcta.
 
 <p>Els arxius de les llistes de correu han estat públics des d'abans que
 enviéssiu un correu a aquestes adreces de les llistes de correu. Sou
-plenament responsable per a determinar quí són als que envieu el vostre
+plenament responsable per a determinar qui són als que envieu el vostre
 correu. No podeu enviar correu a destinataris arbitraris i esperar que
 automàticament estiguin forçats a acceptar les vostres condicions al rebre
 aquest correu.
@@ -35,18 +35,18 @@
 seves llistes de correu, tant si va ser publicada per Debian o per altres;
 aquesta exempció inclou totes les garanties implícites de comerciabilitat i
 adequació. En cap cas serà Debian responsable de qualsevol dany especial,
-indirecte o en consequencia, o de danys de qualsevol tipus, que resulten en
-pèrdua de l'ús, dades o ganàncies que s'originen de, o en rel·lació a l'ús
+indirecte o en conseqüència, o de danys de qualsevol tipus, que resulten en
+pèrdua de dades o guanys que s'originen de, o en relació a l'ús
 de qualsevol informació publicada en una llista de correu de Debian.</p>
 
 <p>Al publicar material, la persona que publica accepta i representa que
-és el propietari del copyright de aquest material, ha rebut permís del
-propietari del copyright o que el material es de domini públic. La persona
-que publica també accepta i representa que de altra manera, te permís total per
+és el propietari del copyright d'aquest material, ha rebut permís del
+propietari del copyright o que el material és de domini públic. La persona
+que publica també accepta i representa que d'altra manera, té permís total per
 a publicar aquest material i que aquesta publicació no infringirà cap dret o
-interés d'altres.</p>
+interès d'altres.</p>
 
 <p>Generalment, Debian no monitoritza les seves llistes de correu per a
 publicacions inapropiades, i no aplica control editorial de les publicacions.
 De tota manera, ens reservem el dret a impedir publicacions a llistes de
-correu en el cas de que no cumpleixen el codi de conducta.</p>
+correu en el cas de que no es compleixi el codi de conducta.</p>
diff -U 3 -dh -- MailingLists.old/index.wml MailingLists/index.wml
--- MailingLists.old/index.wml	2002-07-16 20:40:09.000000000 +0200
+++ MailingLists/index.wml	2003-07-29 02:07:05.000000000 +0200
@@ -1,10 +1,15 @@
 #use wml::debian::template title="Llistes de correu"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.23"
+#use wml::debian::toc
 
-<P>Debian GNU/Linux és desenvolupat a través d'un esforç de tot el món.
- Pel que el correu electrònic és el medi preferit per a la discursió de
+<toc-display/>
+
+<toc-add-entry name="intro">Introducció</toc-add-entry>
+
+<P>Debian GNU/Linux és desenvolupat a través d'un gran esforç d'arreu del món.
+Pel que el correu electrònic és el medi preferit per a la discussió de
 diversos temes. La majoria de les conversacions entre desenvolupadors
-de Debian i usuaris estan gestionades a traves de diverses
+de Debian i usuaris estan gestionades a través de diverses
 <a href="http://www.foldoc.org/foldoc/foldoc.cgi?query=mailing+list";>llistes
 de correu</a>.
 
@@ -13,51 +18,139 @@
 les discussions. Animem a tothom a participar en el desenvolupament de
 Debian i a divulgar per tot el món el programari lliure. També hi han unes
 poques llistes que sols estan obertes als desenvolupadors oficials de
-Debian; si us plau no interpreteu això com a un desenvolupament tancat, es
-sols que de vegades no té gaire sentit el discutir tòpics interns amb els
+Debian; si us plau, no interpreteu això com a un desenvolupament tancat,
+sols és que a vegades no té gaire sentit el discutir tòpics interns amb els
 que no són desenvolupadors.
 
-<P>En Debian totes les llistes de correu originals s'executen en un
+<P>A Debian totes les llistes de correu originals s'executen en un
 servidor especial, usant un programari de processament automàtic del
 correu anomenat SmartList. Aquest servidor s'anomena
-<code>lists.debian.org</code>. Tot el que s'envia, subscripcions i
-desubscripcions tenen que anar a una adreça en aquest servidor.
-<h2><a name="subunsub">Subscripció / Baixa del servei</a></h2>
+<code><a href="http://lists.debian.org/";>lists.debian.org</a></code>.
+Tot el que s'envia, subscripcions i desubscripcions tenen que anar a una
+adreça en particular d'aquesta màquina.
 
-<p>Qualsevol pot subscriures o donar-se de baixa del servei pels
-seus propis medis en qualsevol llista de correu, suposant que la
+
+<toc-add-entry name="basics">Ús bàsic</toc-add-entry>
+
+<p>Cadascuna de les llistes de correu de Debian disposen d'una adreça de
+submissió en la forma de <kbd><var>nomllista</var>@lists.debian.org</kbd>,
+una adreça «request» de control en la forma
+<kbd><var>nomllista</var>-request@lists.debian.org</kbd> i una pàgina web a
+<kbd>http://lists.debian.org/<var>nomllista</var>/</kbd>.</p>
+
+<p>Per a enviar un correu electrònic a una llista, simplement envieu-lo a
+l'adreça de submissió. Per a subscriure's a una llista i així poder llegir els
+correus entrants al punt que vagin arribant, o desubscriure's d'una llista, useu
+l'adreça «request» de control (<a href="#subunsub">veure a sota</a>).
+
+<p>L'actual llistat de llistes de correu disponibles està a
+<url "http://lists.debian.org/";>, amb una presentació segons el tòpic i sense
+ordenar.</p>
+
+<p>Tots els correus electrònics enviats a les llistes són distribuïts cap al
+llistat de subscriptors i copiats a l'<a href="http://lists.debian.org/";>arxiu
+públic</a>, per a que la gent hi explori o
+<a href="http://lists.debian.org/search.html";>cerqui</a> sense necessitat
+d'estar-hi subscrit; a més, podeu navegar per les nostres llistes de correu com
+si fossin grups de notícies usant una interfície web, com
+<a href="http://groups.google.com/";>Google</a> o
+<a href="http://gmane.org/";>Gmane</a>. Les llistes són fòrums públics
+-- Debian proveeix una <a href="disclaimer">negació de responsabilitat</a>.</p>
+
+<p>També mantenim algunes <a href="http://lists.debian.org/stats/";>estadístiques
+d'ús</a> per a les llistes de correu: comproveu el promig del nombre d'enviaments
+abans de subscriure's a una llista per evitar que siga ofegada de correus.</p>
+
+
+<toc-add-entry name="subunsub">Subscripció / Desubscripció</toc-add-entry>
+
+<p>Tothom pot subscriure's o donar-se de baixa del servei pels
+seus propis mitjans a qualsevol llista de correu, suposant que la
 política de subscripció per a la llista sigui "oberta".
 
 <p>Podeu usar uns simples formularis web per a
 <a href="subscribe">subscriure-us</a> o
-<a href="unsubscribe">desubscriure-vos</a>
+<a href="unsubscribe">desubscriure-us</a>
 a les llistes. La
 <a href="subscribe">pàgina web de subscripció</a> també conté una
 completa llista de totes les llistes de correu, junt amb una
 descripció curta i la política de subscripció per a cada llista.
 
+<p>Podeu usar uns simples formularis web per a subscriure-us o
+desubscriure-us individualment de les llistes de correu, estan disponibles
+a les seves respectives pàgines web <url "http://lists.debian.org/";>.</p>
+
+<p>Per a subscriure-us o desubscriure-us a múltiples llistes de correu
+d'una sola vegada, useu la llista de formularis web per a
+<a href="subscribe">subscripcions</a> o
+<a href="unsubscribe">desubscripcions</a>, respectivament. El formulari
+de la pàgina també inclou descripcions i política de subscripció per a
+cada llista.</p>
+
 <p>Els missatges de subscripció o desubscripció també poden enviar-se per
 correu a una adreça de control especial, que és lleugerament diferent de la
 que hi ha a la llista d'adreces. <strong>Els missatges de subscripció o
 desubscripció NO s'han d'enviar a l'adreça de la mateixa llista.</strong>
 
 <p>Per a subscriure-us o desubscriure-us a una llista
-de correu, si us plau envieu un correu a
+de correu, si us plau, envieu un correu a
 
 <p><var>&lt;nom_de_la_llista&gt;</var>-REQUEST@lists.debian.org
 
-<p>amb la paraula "subscribe" o "unsubscribe" en la línia del Assumpte.
+<p>amb la paraula "subscribe" o "unsubscribe" en la línia de l'Assumpte.
 
-<p><strong>Si us plau recordeu la part -REQUEST en l'adreça.</strong>
+<p><strong>Si us plau, recordeu la part -REQUEST en l'adreça.</strong>
 
 <p>Com a part del procés de subscripció, el programari de la llista us
 enviarà un correu al qual tindreu que respondre com a ordre final de
 subscripció. Aquesta és una mesura de seguretat amb el propòsit
 d'evitar que d'altra gent subscrigui a qui sigui sense el seu permís.
 
-<h2>Codi de conducta</h2>
+<h3><a name="subglitches">Imprevistos comuns en el procés de (de)subscripció</a></h3>
 
-<p>Quan useu una de les llistes de correu de Debian, si us plau seguiu
+<p>Si us plau, recordeu que <strong>un requeriment de desubscripció haurà de
+ser enviat des de l'adreça que es vol subscriure</strong>. Si això no és
+possible, la capçalera Assumpte: haurà de ser:
+<code>unsubscribe <var>adreçasubscrita@domini.subscrit</var></code></p>
+
+<p>Si esteu rebent correu des d'una llista de correu però no podeu esbrinar
+l'adreça des de la que esteu subscrit, podeu usar les capçaleres completes dels
+missatges rebuts, les quals inclouran quelcom semblant a això:</p>
+
+<pre>
+ From bounce-debian-foo=quux=exemple.com@lists.debian.org Tue Apr 22 01:38:14 2003
+</pre>
+
+<p>Això us diu de manera fiable que la llista en qüestió s'anomena
+<code>debian-foo</code> i que l'adreça subscrita és
+<code>quux@exemple.com</code>. En aquest cas (de ficció) haureu d'enviar un
+correu electrònic a <kbd>debian-foo-request@lists.debian.org</kbd> amb
+<kbd>unsubscribe quux@exemple.com</kbd> al camp de l'Assumpte.</p>
+
+<p>Malauradament, actualment no és possible subscriure amb un nom d'usuari que
+s'emparelli amb la comprovació de procmail per al correu entrant provinent d'un
+dimoni. Això vol dir que un nom d'usuari podria no tindre les cadenes "mail",
+"admin", "root", "master" o similars en el mateix correu (consulteu
+<kbd>procmailrc(5)</kbd> per a "FROM_DAEMON").</p>
+
+<p>Una altra limitació coneguda al programari de la nostra llista de correu és
+que la majoria de correus electrònics refusats desapareixen silenciosament, de
+manera que l'usuari no obté una indicació real de què ha anat malament. Per
+exemple, és comú que la gent que intenti subscriure una adreça que ja està
+subscrita: SmartList simplement ignorarà el seu correu.</p>
+
+<p>Si no teniu la certesa que esteu subscrit a una de les nostres llistes de
+correu, envieu un correu a <email majordomo@lists.debian.org> amb
+<kbd>which <var>la.vostra@adreça.de.correu</var></kbd> en el cos del missatge.
+Informació addicional a sobre d'aquest servei (l'anomenat "
+<a href="http://www.infodrom.org/projects/majorsmart/";>MajorSmart</a>") està
+disponible enviant un altre correu a la mateixa adreça amb la paraula
+<kbd>help</kbd> al cos del missatge.</p>
+
+
+<toc-add-entry name="codeofconduct">Codi de conducta</toc-add-entry>
+
+<p>Quan useu una de les llistes de correu de Debian, si us plau, seguiu
 les següents regles:</p>
 
 <ul>
@@ -65,12 +158,12 @@
    spam</a></em>; mireu els <a href="#ads">advertiments sobre la política</a>
    de més avall.
  <li>Envieu tot el vostre correu en anglès. Sols useu d'altres idiomes si les
-   les llistes de correu són explícites (p.e. català en debian-user-catalan).
+   les llistes de correu són explícites (p.ex. català a debian-user-catalan).
  <li>Assegureu-vos de que esteu usant la llista adequada. En particular no
    envieu preguntes d'usuari a les llistes de correu relacionades amb el
    desenvolupament.
  <li>Ajusteu les línies a 80 columnes o menys per a discussions normals.
-   Les línies més llarges que 80 caràcters són acceptables per a eixida
+   Les línies més llargues que 80 caràcters són acceptables per a eixida
    generada per ordinadors (per exemple, <kbd>ls -l</kbd>).
  <li>No envieu missatges automàtics de "fora-de-l'oficina" o "vacacions".
  <li>No envieu peticions de subscripció o desubscripció a les llistes en si;
@@ -88,30 +181,31 @@
    discutir per discutir</a></em> (flame); donat a que no és educat.
 </ul>
 
-<h2>Arxius de les llistes de correu</h2>
-
-<p>Si us plau, noteu que tot el correu que envieu a les nostres llistes
-de correu serà arxivat públicament en els nostres
-<a href="http://lists.debian.org/";>arxius de les llistes de correu</a>.
-Qualsevol pot veure i <a href="http://lists.debian.org/search.html";>cercar</a>
-correus antics enviats a les llistes de correu en aquest arxiu.
-
-<p>Algunes llistes de correu <a href="http://lists.debian.org/stats/";>usen
-estadístiques</a>, les quals també estan disponibles, així com una nota
-<a href="disclaimer">d'excempció de responsabilitats</a>.
-
-<h2>Manteniment de les llistes</h2>
+<toc-add-entry name="maintenance">Manteniment de les llistes</toc-add-entry>
 
 <P>Si desitgeu demanar una nova llista, si us plau llegiu-vos
 el <A HREF="HOWTO_start_list">COM</A>.
 
-<p>Per a contactar amb el mantenidor de la llista, envieu un correu a
-<A HREF="mailto:listmaster@lists.debian.org";>listmaster@lists.debian.org</A>
-o <A HREF="../Bugs/Reporting">un fitxer d'informe d'error</A>
-relatiu al pseudo paquet
+<p>Si esteu tinguen problemes subscrivint-vos o desubscrivint-vos, si us plau,
+assegureu-vos de que esteu <a href="#subunsub">seguint el procediment
+adequat</a> <strong>abans</strong> d'intentar contactar amb nosaltres.
+Assegureu-vos de que heu vist <a href="#subglitches">les advertències al
+respecte de la subscripció/desubscripció</a>.
+</p>
+
+<p>Per a contactar amb el mantenidor de la llista, envieu un correu electrònic
+<strong>en anglès</strong> a <email "listmaster@lists.debian.org">.
+<br>
+Alternativament, podeu enviar <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">un informe
+d'error</a> relatiu al pseudo paquet
 <A HREF="http://bugs.debian.org/lists.debian.org";>lists.debian.org</A>.
 
-<h2><a name="ads">Política de publicitat en les llistes de correu de Debian</a></h2>
+<p>Si no sou capaços de desubscriure-us d'una llista de correu, si us plau,
+inclogueu una còpia de totes les capçaleres d'un missatge d'exemple que
+hagueu rebut des d'aquesta llista en el vostre correu electrònic.</p>
+
+
+<toc-add-entry name="ads">Política de publicitat en les llistes de correu de Debian</toc-add-entry>
 
 <p>Aquesta política intenta lluitar en contra del "spamming" (correu no
 desitjat) en les llistes de correu.
@@ -120,7 +214,7 @@
 cost d'aquests anuncis és una donació de 1000 dòlars americans o més
 a <a href="http://www.spi-inc.org/donations";>"Software in the Public Interest"</a>
 (Programari pel Interès Públic - SPI). Si us plau, un donatiu per anunci.
- Si preferiu pagar amb dèbit, simplement envieu un vostre correu d'anunci
+Si preferiu pagar amb dèbit, simplement envieu un vostre correu d'anunci
 a la llista i l'operador de la llista li enviarà el compte amb un càrrec
 de 1999 dòlars americans. L'operador de la llista donarà aquesta quantitat,
 després de deduir les despeses per cobrament a la SPI. Si us plau noteu que
@@ -135,10 +229,10 @@
  <li>a pagar qualsevol despesa legal i de negocis originada pel
    cobrament endarrerit d'aquest deute.
 </ul>
-La nostra obligació per amb vostè es limita a la bona fe de l'esforç amb
-el qual distribuirem el seu missatge.
+La nostra obligació per amb vos es limita a la bona fe de l'esforç amb
+el qual distribuirem el vostre missatge.
 
-<p>Hi han disponibles tarifes reduïdes i/o clàusules addicionals pels
+<p>Hi ha disponibles tarifes reduïdes i/o clàusules addicionals pels
 anuncis relacionats amb Debian. Haureu de consultar prèviament amb
 l'operador de la llista abans d'aplicar qualsevol reducció o clàusula
 addicional.

Reply to: