[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

books.wml [ajuda] Hola

 Podeu mirar el millor significat per aquest bocí de frase? Gràcies

####
The GNU toolchain is covered in native and cross-compiler form...
####
Es cobreixen tot un seguit d'eines de GNU...?...
####

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: