[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[diff] Actualització per al directori doc Hola

 De moment aqui teniu arranjat tot el que estava desfasat, mirar l'adjunt.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-
Subdirectorios comunes: catalan/doc.old/CVS y catalan/doc/CVS
diff -U 3 -dh -- catalan/doc.old/cvs.wml catalan/doc/cvs.wml
--- catalan/doc.old/cvs.wml	2002-12-23 11:44:32.000000000 +0100
+++ catalan/doc/cvs.wml	2003-07-25 22:11:10.000000000 +0200
@@ -1,7 +1,6 @@
 #use wml::debian::ddp title="CVS del Projecte de Documentació de Debian"
 #use wml::debian::toc
-#use wml::debian::translation-check translation="1.15" maintainer="Jordi Mallach
-"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.19" maintainer="Jordi Mallach"
 
 <p>El Projecte de Documentació de Debian (DDP) emmagatzema les seves
 pàgines web i la majoria dels seus manuals de text en el servidor CVS
@@ -12,11 +11,10 @@
 
 <toc-display/>
 
-<toc-add-entry name="access">Accés a les fonts en CVS</toc-add-entry>
+<toc-add-entry name="access">Accés a les fonts en el CVS</toc-add-entry>
 
-<p>Podeu usar una 
-<a href="http://cvs.debian.org/ddp/manuals.sgml/?cvsroot=debian-doc";>interfície web</a>
-per a accedir als fitxers individualment i veure els canvis.
+<p>Podeu usar una interfície viewCVS per accedir als fitxers individualment a
+través de la web i veure els canvis a <url "http://cvs.debian.org/?cvsroot=debian-doc";>
 
 <p>Per a descarregar un manual sencer, l'accés directe al servidor de
 CVS és normalment una millor opció. Necessitareu el paquet <tt>
@@ -30,14 +28,14 @@
  <code>cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-doc login</code>
 </p>
 
-<p>i premeu intro quan s'us demani la contrasenya.
+<p>i premeu intro quan su's demani la contrasenya.
 
 <p>Llavors podreu usar els comandaments habituals del CVS (veure les
 pàgines info per a CVS) per a obtindre els fitxers, però no podreu canviar-los
 com tampoc pujar-los.
 
 <p>Per a descarregar els fitxers per primera vegada, creeu un directori
-i entreu-hi. A dins d'aquest directori s'en crearan dos, el
+i entreu-hi. A dins d'aquest directori se'n crearan dos, el
 <strong>CVS</strong> i el <strong>ddp</strong>.
 
 <p>Useu aquest comandament per a descarregar-vos tots els fitxers:
@@ -85,7 +83,7 @@
 pàgines info per a CVS) per a obtindre els fitxers i pujar-los.
 
 <p>Per a descarregar els fitxers per primera vegada, creeu un directori
-i entreu-hi. A dins d'aquest directori s'en crearan dos, el
+i entreu-hi. A dins d'aquest directori se'n crearan dos, el
 <strong>CVS</strong> i el <strong>ddp</strong>.
 
 <p>Useu aquest comandament per a descarregar-vos tots els fitxers:
@@ -114,9 +112,9 @@
 <h3>Connectant al servidor de CVS usant SSH amb privilegis d'actualització</h3>
 
 <p>Aquest mètode sols està disponible pels desenvolupadors de Debian
-i es preferible a l'us del pserver descrit anteriorment. Si heu estat
+i es preferible a l'ús del pserver descrit anteriorment. Si heu estat
 recentment registrat com a desenvolupador de Debian, si us plau
-notifiqueu-ho al coordinador de la documentació per a esborrar el seu
+notifiqueu-ho al coordinador de la documentació per a esborrar el vostre
 compte al pserver.
 
 <p>Per a connectar-vos usant ssh, primer li ho heu de dir al CVS, amb:
@@ -136,13 +134,13 @@
 d'usuari en el servidor de CVS. Aquest és el mateix nom d'usuari que en
 totes les màquines de Debian. Reemplaceu <var>mòdul</var>
 amb el nom del mòdul que desitgeu descarregar, que normalment serà
-<tt>ddp/manuals.sgml</tt>. Llavors s'us preguntarà per la contrasenya
+<tt>ddp/manuals.sgml</tt>. Llavors su's preguntarà per la contrasenya
 en el servidor de CVS. No confongueu aquesta amb la de la vostra
 màquina.
 
-<p>A dins d'aquest directori s'en crearan dos, el <strong>CVS</strong> i
+<p>A dins d'aquest directori se'n crearan dos, el <strong>CVS</strong> i
 el <strong>ddp</strong>. El CVS crearà recursivament qualsevol mòdul
-(p.e. directoris) que hagueu requerit i els omplirà amb els fitxers.
+(p.ex. directoris) que hagueu requerit i els omplirà amb els fitxers.
 
 <p>Llavors podreu usar els comandaments habituals del CVS (veure les
 pàgines info per a CVS) per a obtindre els fitxers i pujar-los.
@@ -158,19 +156,21 @@
 <toc-add-entry name="obtaining">Obtindre privilegis d'actualització</toc-add-entry>
 
 <p>Els privilegis de càrrega estan disponibles per a qualsevol que
-desitgi participar en l'escriptura dels manuals.
+desitgi participar en l'escriptura dels manuals. Generalment primer us
+requerirem que envieu un grapat de pedaços d'utilitat.
 
 <p>Per a obtindre els privilegis de càrrega, envieu una petició al
 <a href="mailto:aph@debian.org";>Coordinador de la Documentació</a>,
-indicant el nom d'usuari que desitgeu i aportant una contrasenya xifrada.
-Podeu generar una amb <code>mkpasswd</code>, una utilitat del paquet
-<a href="http://packages.debian.org/whois";>whois</a>.
+xifrat GPG amb la clau pública per a <code>aph@debian.org</code>.
+En aquest correu indiqueu-hi el nom d'usuari que desitgeu usar per al
+pserver, un nom d'usuari alternatiu per si el primer no està disponible i
+aportant una contrasenya (en text pla o xifrada, millor).
 
 <hr>
 
 <toc-add-entry name="organization">Organització dels fitxers</toc-add-entry>
 
-<p>Aquesta figura mostra l'estructura del 'arbre de directoris del CVS:
+<p>Aquesta figura mostra l'estructura de l'arbre de directoris del CVS:
 
 <p><img src="dirtree.jpg" align="middle" alt="DDP - Arbre de directoris del CVS">
 
@@ -196,10 +196,10 @@
 makefiles de cada subdirectori deriven del
 <code>ddp/manuals.sgml/standard.makefile</code>.
 
-<p>Els fitxers de la documentació generats pel script d'actualització es poden
+<p>Els fitxers de la documentació generats per l'script d'actualització es poden
 trobar en <a href="manuals/">http://www.debian.org/doc/manuals/</a>.</p>
 
-<p>Els fitxers de registres generats pel script d'actualització es poden trobar
-en <url "http://www-master.debian.org/build-logs/ddp/";>.</p>
+<p>Els fitxers de registres generats per l'script d'actualització es poden trobar en
+<a href="manuals/">http://www.debian.org/doc/manuals/</a>.</p>
 
 # <!-- Created: Mon Jul 6 19:58:09 BST 1998 -->
diff -U 3 -dh -- catalan/doc.old/ddp.wml catalan/doc/ddp.wml
--- catalan/doc.old/ddp.wml	2002-12-23 11:44:33.000000000 +0100
+++ catalan/doc/ddp.wml	2003-07-25 22:14:57.000000000 +0200
@@ -1,10 +1,9 @@
 #use wml::debian::ddp title="Projecte de Documentació de Debian"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.33" maintainer="Jordi Mallach
-"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.34" maintainer="Jordi Mallach"
 
-<p>El Projecte de Documentació Debian (DDP) va ser creat per a 
+<p>El Projecte de Documentació de Debian (DDP) va ser creat per a
 coordinar i aplegar tots els esforços d'escriure més i millor
-documentació pel sistema Debian.
+documentació per al sistema Debian.
 
 <table><tr valign=top>
  <td width="50%">
@@ -16,8 +15,8 @@
    <li><strong><a href="devel-manuals">Manuals pels desenvolupadors</a></strong></li>
    <li><strong><a href="misc-manuals">Altres manuals</a></strong></li>
    <li><strong><a href="#other">Manuals problemàtic</a></strong></li>
-   
-   
+
+
 
   </ul>
 
@@ -58,7 +57,7 @@
 #   <li><a href="http://www.debian.org/~elphick/ddp/linuxdoc-sgml.ps";>
 #     Linuxdoc-SGML</a> article en el Linux Journal
    <li><a href="http://www.ssc.com/lg/issue15/debian.html";>Debian
-     Linux Installation &amp; Getting Started</a> article en el Linux
+     Linux Installation &amp; Getting Started</a> article en la Linux
      Gazette
   </ul>
 
@@ -95,7 +94,6 @@
    <a href="user-manuals#guide">Debian Guide</a>
  <li><a href="user-manuals#userref">Debian User Reference Manual</a>,
    està aturat i és força incomplet
- <li><a href="user-manuals#tips">Debian Tips</a>, està aturat, gairebé buit
  <li><a href="user-manuals#system">Debian System Administrator's
    Manual</a>, està aturat, gairebé buit
  <li><a href="user-manuals#network">Debian Network Administrator's
@@ -104,7 +102,7 @@
    their products directly in .deb format</a>, merament planejat
  <li><a href="devel-manuals#packman">Debian Packaging Manual</a>, fusionat
    parcialment en el <a href="devel-manuals#policy">Debian Policy Manual</a>,
-   la resta serà inclosa en el manual de referència per a dpkg que encara s'ha 
+   la resta serà inclosa en el manual de referència per a dpkg que encara s'ha
 		escriure)
  <li><a href="devel-manuals#makeadeb">Introduction: Making a Debian
    Package</a>, ha quedat obsolet per la
diff -U 3 -dh -- catalan/doc.old/misc-manuals.wml catalan/doc/misc-manuals.wml
--- catalan/doc.old/misc-manuals.wml	2002-12-23 11:44:33.000000000 +0100
+++ catalan/doc/misc-manuals.wml	2003-07-25 22:22:02.000000000 +0200
@@ -1,6 +1,5 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP - Miscel·lània de manuals"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.7" maintainer="Jordi Mallach
-"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.11" maintainer="Jordi Mallach"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
 
 <document "Debian Project History" "history">
@@ -17,7 +16,8 @@
  </status>
  <availability>
  <inpackage "debian-history">
- <inddpcvs name="project-history">
+ <inddpcvs name="project-history" langs="en fr it ja ru pt"
+      formats="html txt pdf ps">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -32,7 +32,7 @@
  <ul>
   <li><a href="http://www.linuxgazette.com/";>Linux Gazette</a> (Anglès)
 #  <li><a href="http://master.pluto.linux.it/ildp/journal/";>PLUTO Journal</a> (Italià)
-  <li><a href="http://echo-linux.alienor.fr/";>L'Echo de Linux</a> (Francès)
+#  <li><a href="http://echo-linux.alienor.fr/";>L'Echo de Linux</a> (Francès)
  </ul>
 
 <doctable>
@@ -88,13 +88,16 @@
 
 <doctable>
  <authors "Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick">
- <maintainer "Lyno Sullivan (?)">
+ <maintainer "?">
  <status>
  planificat
  </status>
  <availability>
- encara no està llest
+ no està llest
  <inddpcvs name="dictionary">
+ <p>Els paquets <a href="http://packages.debian.org/dict-vera";>dict-vera</a>
+ i <a href="http://packages.debian.org/dict-foldoc";>dict-foldoc</a> inclouen
+ definicions oer a un munt de termes i abreviatures relacionades amb Debian.
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -104,11 +107,11 @@
 <document "DebianDoc-SGML Markup Manual" "markup">
 
 <blockquote>
- Documentació pel sistema de <strong>debiandoc-sgml</strong>, incloent
- els millors hàbits i pistes pels mantenidors. Les versions futures
- haurien d'incloure consells per a un manteniment i creació més fàcils 
+ Documentació per al sistema de <strong>debiandoc-sgml</strong>, incloent
+ els millors hàbits i consells per als mantenidors. Les futures versions
+ hauríen d'incloure consells per a un manteniment i creació més fàcils
  de la documentació en els paquets Debian, principis per a organitzar la
- traducció de la documentació, i altra informació d'ajuda. Mireu 
+ traducció de la documentació, i altra informació d'ajuda. Mireu
  també <a href="http://bugs.debian.org/43718";>l'error #43718</a>.
 
 <doctable>
@@ -138,7 +141,7 @@
  desconegut
  </status>
  <availability>
- <a href="http://people.debian.org/~bortz/SGML-HOWTO/";>de part de l'autor</a>
+ <inddpcvs name="sgml-howto">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
diff -U 3 -dh -- catalan/doc.old/todo.wml catalan/doc/todo.wml
--- catalan/doc.old/todo.wml	2002-04-15 12:15:56.000000000 +0200
+++ catalan/doc/todo.wml	2003-07-25 22:29:28.000000000 +0200
@@ -1,25 +1,30 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP - Llista de coses a fer TODO"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
 
 <H3>Llista de coses urgents a fer (TO-DO):</H3>
 
 <ul>
  <li>Desfer-se de la documentació antiga.
 
- <li>Integració de les pàgines del DDP amb el lloc web principal de Debian.
- Crear un sistema més "viu" amb les pàgines WML, per a facilitar-ne el
- manteniment.
-
  <li>Estipular i documentar una jerarquia en la documentació. Bàsicament,
  finalitzar el document de la <a href="docpolicy">Política de
- Documentació</a>, amb el beneplàcit i benedicció de tot l'equip Web de 
- Debian. Això implica consistència en la localització de fitxers de 
- l'àrea web i en els paquets.
+ Documentació</a>, amb el beneplàcit i benedicció de tot l'equip Web de
+ Debian. Això implica consistència en la localització de fitxers de
+ l'àrea web i en els paquets. Hi ha disponible un esborrany a
+ <a href="http://www.debian.org/doc/manuals/ddp-policy/ch-manuals.en.html#s3.5";>\
+ aquí</A> però encara necessita ser revisat.
 
- <li>Posar algun tipus d'infraestructura per a la documentació multilingüe,
- permetent als traductors de treballar fora de l'àrea que conforma el CVS.
+ <li>Afegir un medi per a manejar automàticament les traduccions així com
+ les fonts WML del lloc web.
 
  <li>Posar a treballar als traductors....
+ <li>Determinar quina informació hauria de ser inclosa en el CD i
+ <em>automatitzar</em> un mètode per a crear un índex correcte.
+ La informació rellevant és
+ <a href="http://www.debian.org/doc/manuals/ddp-policy/ch-manuals.en.html#s3.6";>\
+ aqui</a> i el CVS manté alguns
+ <a href="http://cvs.debian.org/ddp/utils/scripts/?cvsroot=debian-doc";>scripts</a>
+ que necessiten publicar-se i afegir-los a una tasca en el cron.
 </ul>
 
 <H3>Idees:</H3>
diff -U 3 -dh -- catalan/doc.old/user-manuals.wml catalan/doc/user-manuals.wml
--- catalan/doc.old/user-manuals.wml	2003-07-14 17:20:31.000000000 +0200
+++ catalan/doc/user-manuals.wml	2003-07-25 23:06:57.000000000 +0200
@@ -1,7 +1,6 @@
 #use wml::debian::ddp title="DDP - Manuals d'usuari"
-#use wml::debian::translation-check translation="1.35"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.67"
 #include "$(ENGLISHDIR)/doc/manuals.defs"
-#include "$(ENGLISHDIR)/doc/version.defs"
 
 <document "Debian META Manual" "meta">
 
@@ -11,7 +10,7 @@
 
 <doctable>
  <authors "Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick">
- <maintainer "Oliver Elphick">
+ <maintainer "?">
  <status>
  planificat
  </status>
@@ -37,8 +36,8 @@
  </status>
  <availability>
  <inpackage "doc-debian">
- <released "FAQ/">
- <inddpcvs name="debian-faq">
+ <inddpcvs name="debian-faq" langs="en pt-br ru it" cvsname="faq"
+      formats="html txt pdf ps">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -60,13 +59,10 @@
  Debian. Contacteu amb debian-boot@lists.debian.org per a més informació.
  </status>
  <availability>
- <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Versió actual</a>
- <br>
- També disponible en
- <tt>ftp://ftp.debian.org/debian/dists/stable/disks-*/current/install.html</tt>
-
- <p><a href="$(HOME)/releases/testing/installmanual">Versió en preparació
- per a la següent versió stable (en proves)</a>
+ <tt>ftp.debian.org:/debian/dists/stable/disks-*/current/install.html</tt>
+# <br>
+# <p><a href="$(HOME)/releases/testing/installmanual">Versió en preparació
+# per a la següent versió stable (en proves)</a>
  <br>
  També disponible en el paquet Debian
  <strong><a href="http://packages.debian.org/unstable/doc/install-doc.html";>install-doc</a></strong>
@@ -97,11 +93,11 @@
  <a href="$(HOME)/releases/stable/releasenotes">
  Versió llançada</a>
  <br>
- També disponible en <tt>ftp://ftp.debian.org/dists/stable/main/upgrade-*/</tt>
+ També disponible en <tt>ftp.debian.org:/dists/stable/main/upgrade-*/</tt>
+# <br>
+# <a href="$(HOME)/releases/testing/releasenotes">Versió
+# en preparació per a la següent versió stable (ara en proves)</a>
 
- <a href="$(HOME)/releases/testing/releasenotes">Versió
- en preparació per a la següent versió stable (ara en proves)</a>
- 
  <p><inbfdcvs>
  </availability>
 </doctable>
@@ -122,20 +118,24 @@
  <p>Abans conegut com "Quick Reference".</p>
 
 <doctable>
- <authors "Osamu Aoki">
- <maintainer "Osamu Aoki">
+ <authors "Osamu Aoki (&#38738;&#26408; &#20462;)">
+ <maintainer "Osamu Aoki (&#38738;&#26408; &#20462;)">
  <status>
  El manual per a usuaris més complet del DDP ara mateix, però encara pot
- millorar.
+ millorar. Cerca crítiques constructives.
  </status>
  <availability>
- <a href="manuals/quick-reference/index.en.html">Versió en anglès</a>
- <a href="manuals/quick-reference/index.pt-br.html">Versió en francès</a>
- <a href="manuals/quick-reference/index.pl.html">Versió en italià</a>
- <br>
- <inddpcvs name="quick-reference">
- <br>
- Versió en desenvolupament hospedada en <a href="http://qref.sf.net/";>qref.sf.net</a>.
+ <inpackage "debian-reference">
+
+ <p>El document complet:
+ <inddpcvs name="reference" index="reference" cvsname="quick-reference"
+      langs="en fr de es it pt-br pl zh-cn zh-tw" formats="html txt pdf ps">
+
+ <p>El document curt:
+ <inddpcvs name="quick-reference" index="quick-reference"
+      langs="en fr de es it pt-br pl zh-cn zh-tw" formats="html txt pdf ps">
+
+ <p>Desenvolupament hospedat en <a href="http://qref.sf.net/";>qref.sf.net</a>.
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -157,15 +157,7 @@
  </status>
  <availability>
  <inpackage "apt-howto">
- <released "manuals/apt-howto/index.en.html">
- <a href="manuals/apt-howto/index.fr.html">Versió francesa</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.it.html">Versió italiana</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.ja.html">Versió japonesa</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.ko.html">Versió coreana</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.pl.html">Versió polaca</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.pt-br.html">Versió portuguesa</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.ru.html">Versió rusa</a>
- <a href="manuals/apt-howto/index.es.html">Versió espanyola</a>
+ <inddpcvs name="apt-howto" langs="en fr de it ja ko pl pt-br ru es">
  <br>
  <inddpcvs name="apt-howto">
  </availability>
@@ -184,21 +176,13 @@
 
 <doctable>
  <authors "Stéphane Bortzmeyer">
- <maintainer "Stéphane Bortzmeyer">
+ <maintainer "?">
  <status>
- Aturat (?)
+ Aturat
  </status>
  <availability>
- <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/dselect-beginner">
- Versió llançada, arquitectura i386</a>
- <br>
- També disponible en
- <tt>ftp://ftp.debian.org/dists/stable/main/disks-*/current/doc/dselect-beginner.*</tt>
-
- <p><a href="$(HOME)/releases/frozen/i386/dselect-beginner">
- Versió en preparació per a la següent stable (en proves), arquitectura i386</a>
-
- <inbfdcvs>
+ <inddpcvs name="dselect-beginner" formats="html txt pdf ps"
+      langs="ca cs da de en es fr hr it ja pl pt ru sk">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -216,14 +200,14 @@
 
 <doctable>
  <authors "Progeny Linux Systems, Inc.">
- <maintainer "Osamu Aoki">
+ <maintainer "Osamu Aoki (&#38738;&#26408; &#20462;)">
  <status>
  Útil com un tutorial. S'espera que proveeixi un bon punt de partida per al
  manual d'instal·lació per a després de woody.
  </status>
  <availability>
- <a href="manuals/users-guide/">Versió anglesa</a>
- <inddpcvs name="users-guide">
+# langs="en" isn't redundant, it adds the needed language suffix to the link
+ <inddpcvs name="users-guide" index="users-guide" langs="en" formats="html txt pdf">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -241,15 +225,13 @@
  <authors "Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy,
  Craig Sawyer, Ivan E. Moore II">
  <editors "Havoc Pennington">
- <maintainer "Havoc Pennington">
+ <maintainer "?">
  <status>
  possiblement estigui obsolet pel llibre <a href="#guide">debian-guide</a>
  </status>
  <availability>
  no està complet
-# <p>You can visit the home page of the
-# <a href="http://www.debian.org/~hp/debian-tutorial.html";>development
-# version</a> here.
+ <inddpcvs name="debian-tutorial" cvsname="tutorial">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -265,10 +247,10 @@
  <authors "John Goerzen, Ossama Othman">
  <editors "John Goerzen">
  <status>
- llest
+ llest (però aquest és per als usuaris de Potato)
  </status>
  <availability>
- desconeguda
+ <inpackage "debian-guide">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -281,52 +263,24 @@
  Aquest manual proporciona una visió general ampliada de tot el que un usuari
  hauria de saber sobre el seu sistema Debian GNU/Linux (p.e.
  com posar en marxa X, com configurar la xarxa, accedir als disquets,
- etc). Amb aquest manual s'intenta omplir el buit entre el Tutorial de 
+ etc). Amb aquest manual s'intenta omplir el buit entre el Tutorial de
  Debian Tutorial i les pàgines d'informació que venen amb cada paquet.
 
  <p>També intenta donar una idea de com combinar comandaments,
- basant-se en el principi general d'Unix, segons el qual 
+ basant-se en el principi general d'Unix, segons el qual
  <em>sempre hi ha més d'una manera de fer-ho</em>.
 
 <doctable>
  <authors "Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington,
    Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer">
  <editors "Thalia L. Hooker, Oliver Elphick">
- <maintainer "Oliver Elphick">
- <status>
- en desenvolupament
- </status>
- <availability>
- <inddpcvs name="user">
- </availability>
-</doctable>
-</blockquote>
-
-<br>&nbsp;
-
-<document "Debian Tips" "tips">
-
-<blockquote>
- "M'agradaria veure un paquet de trucs de Debian (sols documentació). Hi
- aniria incloent tot allò que la gent ha anat descobrint i que li agradaria 
- compartir. També podria incloure algunes seqüències. També podríem tenir una
- llista de correu anomenada debian-tips per a fer fàcil que la gent pogués suggerir nous
- trucs."
-
-# <p>Here are a few example tips:
-# <ul>
-#  <li><a href="http://www.debian.org/~elphick/ddp/tips/less.txt";>setting up less as a default pager</a>
-#  <li><a href="http://www.debian.org/~elphick/ddp/tips/exmh.txt";>getting the picons database to work with exmh</a>
-# </ul>
-
-<doctable>
- <authors "Jim Pick">
  <maintainer "(?)">
  <status>
- planificat
+ encallat i força incomplet;
+ probablement estiga obsolet pel <a href="#quick-reference">Debian Reference</a>
  </status>
  <availability>
- encara no disponible
+ <inddpcvs name="user">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -341,10 +295,11 @@
 <doctable>
  <authors "Dale Scheetz">
  <status>
- segona edició
+ publicat, segona edició
  </status>
  <availability>
- <a href="http://www.polaris.net/~dwarf/";>versions HTML i PDF en línia</a>
+ <inpackage "dwarfs-debian-guide">
+ <p><a href="http://www.polaris.net/~dwarf/";>Versions HTML i PDF en línia</a>
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -354,9 +309,9 @@
 <document "Euro support in Debian GNU/Linux" "euro-support">
 
 <blockquote>
-Aquest document descriu les qüestions relacionades amb el suport de l'Euro 
+Aquest document descriu les qüestions relacionades amb el suport de l'Euro
 en el sistema operatiu Debian GNU/Linux i proveeix d'una guia
-de com configurar correctament un sistema i les seves aplicacions per a 
+de com configurar correctament un sistema i les seves aplicacions per a
 aquest propòsit.
 
 <doctable>
@@ -389,8 +344,8 @@
  en desenvolupament
  </status>
  <availability>
+ <inddpcvs name="debian-java-faq" cvsname="java-faq">
  <inpackage "java-common">
- <inddpcvs name="debian-java-faq">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
@@ -406,9 +361,10 @@
 
 <doctable>
  <authors "Tapio Lehtonen">
- <maintainer "Tapio Lehtonen">
+ <maintainer "?">
  <status>
- en desenvolupament actiu
+ encallat, incomplet
+ probablement estiga obsolet pel <a href="#quick-reference">Debian Reference</a>
  </status>
  <availability>
  encara no està disponible
@@ -427,9 +383,10 @@
 
 <doctable>
  <authors "Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II">
- <maintainer "Ivan E. Moore II">
+ <maintainer "?">
  <status>
- en desenvolupament actiu
+ encallat, incomplet
+ probablement estiga obsolet pel <a href="#quick-reference">Debian Reference</a>
  </status>
  <availability>
  encara no està disponible
@@ -440,28 +397,6 @@
 
 <br>&nbsp;
 
-<document "Hardware Compatibility List" "hardware">
-
-<blockquote>
- Un llistat de totes les peces de maquinari que es coneix que funciona
- o no amb la distribució de Debian Debian GNU/Linux. Aquest llistat
- també pot incloure consells per a configurar Debian i que funcioni amb
- algunes peces de maquinari, p.e. mostra configuracions de X per a
- diferents adaptadors gràfics.
-
-<doctable>
- <authors "(?)">
- <maintainer "Oliver Elphick">
- <status>
- aturat; el motiu és que ha estat qüestionat; es considera superfluo
- donat que ja existeix un Linux Hardware Compatibility HOWTO?
- </status>
- <availability>
- encara no disponible
- </availability>
-</doctable>
-</blockquote>
-
 <document "Securing Debian Manual" "securing">
 
 <blockquote>
@@ -475,15 +410,32 @@
  en desenvolupament actiu
  </status>
  <availability>
- <released "manuals/securing-debian-howto/index.en.html"> (versió <version-securing-debian-howto-en>)
- <br>
- <a href="manuals/securing-debian-howto/index.es.html">Versió castellana</a> (versió <version-securing-debian-howto-es>)
- <br>
-# Not yet available since it is written in linuxdoc sgml
-# <a href="manuals/securing-debian-howto/index.pt.html">Versió en portuguès</a>
- <a href="manuals/securing-debian-howto/index.ru.html">Versió en rus</a> (versió <version-securing-debian-howto-ru>)
- <br>
- <inddpcvs name="securing-debian-howto">
+# pt not yet available since it is written in linuxdoc sgml
+ <inddpcvs name="securing-debian-howto" langs="en ja es ru"
+      cvsname="securing-howto">
  </availability>
 </doctable>
 </blockquote>
+
+ <br>&nbsp;
+
+<document "The Linux Cookbook" "linuxcookbook">
+
+ <blockquote>
+ Uns guia de referència per al sistema Debian GNU/Linux que mostra al
+ voltant de 1.500 "receptes", com usar-les per a les activitats d'ús diari
+ -- des de tasques amb text, imatges i so a qüestions sobre la productivitat
+ i xarxa. Així com amb el programari el llibre descriu, el llibre està lliure de
+ còpia i les seves dades font estan disponibles.
+
+ <doctable>
+ <authors "Michael Stutz">
+  <status>
+  publicat
+  </status>
+  <availability>
+ <inpackage "linuxcookbook">
+ <p><a href="http://dsl.org/cookbook/";>Disponible per l'autor</a>
+  </availability>
+ </doctable>
+ </blockquote>

Reply to: