[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzem la web, m'asigno el apt-HOWTOOn Fri, Jul 25, 2003 at 08:24:51PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> > erm... greu? per què greu?
>   Perque parla d'uns missatges de debconf per al paquet apt-listchanges que no 
> hi són, no existeixen, tot i sapiguen el que fas et fa tornar mico.

Bé, com que encara no sona molt "greu" :) Ni fa que el paquet siga
inusable, ni introdueix un error de seguretat, ni et fa perdre dades,
que són les raons per a enviar un bug greu... jo manava un "normal" i
au...

>   Doncs si un usuari s'instal·la una versió però en llegeix una altra... Ho 
> veig com a greu, que vols que et diga (un error de QA). Crec que seria un bon 
> incentiu per a que un usuari en puga detectar la desactualització i 
> s'interessi en arrenjar-ho (m'ho pensaré i vejam com n'informo).

Home, supose que per alguna part del document dirà que és la 0.4, no la
0.5, no? Igualment, em sembla un bug "normal" :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpK9Yjhk4QMz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: