[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzem la web, m'asigno el apt-HOWTOOn Fri, Jul 25, 2003 at 07:25:57PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>   OK!! De fet ja el tinc fet. Li he comentat a l'editor una secció 
> desactualitzada i un truc que he vist per al locacepurge però no m'ha 
> respost, encara. Crec que millor ho passo com a informe d'error: Greu?

erm... greu? per què greu?

>   Llavors he deixat un altre correu a debian-devel-spanish comentant un altre 
> error greu, qüestió de QA amb l'empaquetament del paquet per a l'apt-HOWTO, 
> tampoc l'ha respost ningú així que mira vejam que hi pots veure de correcte i 
> si cal informar-ne.

Crec que el que deies es que si al source pakcage de l'apt-howto està
l'original versió 0.5 però la traducció al castella està basada en la
0.4 (per exemple), la versió del paquet de apt-howto-es és 0.5, quan
hauria de ser 4, no? Sí, molaria que canviara la versió, però no crec
que siga gran cosa l'error...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpd2FnH8oCQp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: