[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [arnatrix@orlandooo.com: Re: CD/faq/index.wml]Aqui van, tambe les he enviat a l'Antoni.


-- 
arnauh [at] ya.com
Key Fingerprint: 01EE 3936 12F7 EAFD B7C3 FF52 61D9 5F2A B494 C125
---
Freedom for Kurdistan
No a la LSSI

#use wml::debian::cdimage title="Art per als CD de Debian" BARETITLE=true
# $Id: index.wml,v 1.21 2002/10/07 19:58:31 atterer Exp $

<p>Si heu fet les vostres pròpies imatges per a les cobertes dels CD i les voleu compartir
amb nosaltres, <a
href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;debian-cd&#64;lists.debian.org"
>aviseu-nos</a>! El logo de Debian també esta <a
href="$(HOME)/logos/">disponible en diferents formats</a>.</p>

<p>Vegeu que les miniatures son nomes una selecció de les imatges. Seguiu els enllaços per a veure les 
imatges completes.</p>

<ul>

 <li><a href="http://briscoe-smith.org.uk/charles/debian-cd-label.html";>\
 http://briscoe-smith.org.uk/charles/debian-cd-label.html</a>
 (editable PostScript):<br>

  <a href="http://briscoe-smith.org.uk/charles/cd-label.ps";><img
  src="briscoe-smith.org.uk-cd-label.jpeg" alt="[Label]"></a>
 </li>
# ============================================================

 <li><a href="http://buus.net/mads/cdart/";>http://buus.net/mads/cdart/</a>
 (editable Gimp XCF):<br>

  <a href="http://buus.net/mads/cdart/cd_cover_4.xcf.tgz";><img
  src="buus.net-cd_cover_4.jpeg" alt="[Front]"></a>

  <a href="http://buus.net/mads/cdart/cd_cover_4_back.xcf.tgz";><img
  src="buus.net-cd_cover_4_back.jpeg" alt="[Back]"></a>
 </li>
# ============================================================

 <li><a href="http://debiancover.homelinux.org/";>\
 http://debiancover.homelinux.org/</a>:<br>

  <a href="http://debiancover.homelinux.org/";>\
  <img src="dodddigitaldesign.com-woody_difference.jpeg"
  alt="[Difference]"></a>

  <a href="http://debiancover.homelinux.org/";>\
  <img src="dodddigitaldesign.com-woody_rothko.jpeg"
  alt="[Rothko]"></a>
 </li>

# ============================================================

 <li><a
 href="http://www.heinschink.at/accounts/ntwfx/various/Linux/cdcovers/";>\
  http://www.heinschink.at/accounts/ntwfx/various/Linux/cdcovers/</a>:<br>

  <a href="http://www.heinschink.at/accounts/ntwfx/various/Linux/cdcovers/Debian_woody_30_r0_Front.jpg";>\
  <img src="heinschink.at-Debian_woody_30_r0_Front.jpeg"
  alt="[Front]"></a>

  <a href="http://www.heinschink.at/accounts/ntwfx/various/Linux/cdcovers/Debian_woody_30_r0_Back.jpg";>\
  <img src="heinschink.at-Debian_woody_30_r0_Back.jpeg"
  alt="[Back]"></a>
 </li>
# ============================================================

 <li><a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers.html";>\
  http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers.html</a>:<br>

  <a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers/woody_cover_01.gif";>\
   <img src="angelfire.com-woody_cover_01.jpeg"
   alt="[Front 1]"></a>
  <a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers/woody_cover_02.gif";>\
   <img src="angelfire.com-woody_cover_02.jpeg"
   alt="[Front 2]"></a>
  <a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers/woody_cover_03_front.gif";>\
   <img src="linuks.mine.nu-woody_cover_03_front.jpeg"
   alt="[Front 3]"></a>
  <a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/covers/woody_cover_03_backward.gif";>\
   <img src="linuks.mine.nu-woody_cover_03_backward.jpeg"
   alt="[Back 3]"></a>
 </li>

# ============================================================

 <li><a href="http://debian.nsu.ru/CDCover/";>\
  http://debian.nsu.ru/CDCover/</a>:
  <br>
  <a href="http://debian.nsu.ru/CDCover/CDDebianWoody.jpg";><img
  src="debian.nsu.ru-woody.jpeg" alt="[Front]"></a>
 </li>
# ============================================================

 <li><a href="http://cdimage.debian.org/~costar/cdcover/LT2k/src/";>LinuxTag
 2000 Edició Especial</a> coberta i etiqueta (editable Gimp XCF);
 com queda <a href="http://www.fakeroot.net/lt2k/picture-004.html";>quan està llest</a> (403 kB).
 <br>

  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/cdcover/LT2k/src/logo2.xcf.gz";>
  <img src="logo2.jpeg" width="100" height="100" alt="[Front]"></a>

  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/cdcover/LT2k/src/label1.xcf.gz";>
  <img src="label1.jpeg" width="100" height="100" alt="[Label]"></a>
 </li>
# ============================================================

 # backed up in ~costar/public_html/cdcover/www.neppe.com-1/
 <li><a href="http://www.neppe.com/download/Debian_CD_cover.tar.gz";>\
  LinuxTag 2001 Edició Especial</a> coberta i contra-coberta i etiqueta
  (editable Gimp XCF); com queda <a
  href="http://www.infodrom.org/Debian/events/LinuxTag2001/cd.html";>quan
  esta llest</a>:<br>
  <a href="http://www.neppe.com/download/Debian_CD_cover.tar.gz";><img src="cover_front.jpeg" 
alt="Front"></a>
  <a href="http://www.neppe.com/download/Debian_CD_cover.tar.gz";><img src="cover_back.jpeg" alt="Back"></a>
  <a href="http://www.neppe.com/download/Debian_CD_cover.tar.gz";><img src="label.jpeg" alt="Label"></a>
 </li>

</ul>


#use wml::debian::cdimage title="Informació oficial sobre imatges de Debian 
GNU/Linux en CD " BARETITLE=true

<p>Aquesta pàgina conté informació d'última hora en relació a les imatges 
oficials de Debian en CD. <em>Esta enfocada en problemes específics a imatges
en CD </em> - llegiu <a href="$(HOME)/releases/">informació general sobre el llançament</a> 
per a solucions que no siguin limitades a aquelles persones que instal·lin des de CD-ROM.</p>

<dl>
# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 3.0 rev0" versió="3.0 rev0">
  <p>El README del CD indica que que es una versió beta no oficial. El
  README esta equivocat, <em>es</em> el CD oficial. Perdo per la confusió.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev7" versió="2.2 rev7">
  <p>Cap problema conegut.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev6" versió="2.2 rev6">
  <p>Cap problema conegut.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <release-notes title="Official Debian 2.2 rev5" versió="2.2 rev5">
  <p>Cap problema conegut.</p>
 </release-notes>

# ------------------------------------------------------------
 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev4 i rev4.1</strong></dt>
  <dd>\
  <p>Els CDs originals 2.2rev4 per a l'arquitectura powerpc 
  no eren arrencables. S'han regenerat - el llançament 2.2rev4.1 
  resultant no difereix del 2.2rev4 excepte en powerpc.</p>\
  </dd>
# ------------------------------------------------------------
 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev3</strong></dt>
  <dd>
  <p>Sembla que els portàtils Toshiba tenen problemes arrencant els CDs
  a causa de la seva BIOS, que
  <a href="http://lists.debian.org/debian-devel-0104/msg01326.html";>no
  suporta</a> imatges d'arrancada de 2.88MB. La manera mes fàcil per a
  començar a instal·lar Debian en aquestes maquines es executant <tt>boot.bat</tt>
  des del directori <tt>install/</tt> del CD Binary-1.</p>

  <p>No tots els paquets de la secció "contrib" son inclosos als CDs, des de
  que depenen de paquets non-free que tampoc son als CDs.</p>

  <p>Els problemes amb el controlador de ratolí en mode text <tt>gpm</tt> encara no han estat
  resolts. Mireu a la secció "2.2 rev0" mes avall per a mes informació.</p>

 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev2</strong></dt>
 <dd>
  <p>No tots els paquets de la secció "contrib" son inclosos als CDs, des de
  que depenen de paquets non-free que tampoc son als CDs.</p>

  <p>Els problemes amb el controlador de ratolí en mode text <tt>gpm</tt> encara no han estat
  resolts. Mireu a la secció "2.2 rev0" mes avall per a mes informació.</p>
 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev1</strong></dt>
 <dd><p>No s'han creat imatges en CD pel llançament 2.2 rev1.</p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Official Debian 2.2 rev0</strong></dt>
  <dd>
  <p>No tots els paquets de la secció "contrib" son inclosos als CDs, des de
  que depenen de paquets non-free que tampoc son als CDs.</p>

  <p><strong>i386</strong>: Hi ha alguns problemes amb el controlador de ratolí
  <tt>gpm</tt> en mode-text mentre corre el sistema X Window. La solució mes fàcil
  es treure la línia
  <tt>repeat_type=<i>&lt;quelcom&gt;</i></tt> de
  <tt>/etc/gpm.conf</tt>, executar "<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;restart</tt>"
  i llavors re-iniciar X. Altres solucions son possibles, pregunteu al
  <a href="mailto:gpm@packages.debian.org";>mantenidor de gpm</a> per a mes
  documentació.</p>

  <p><strong>i386</strong>: La imatge del CD Binary-2 disponible anteriorment tenia
  un problema d'un bit que impedia instal·lar el paquet "<tt>pdksh</tt>". Reparar 
  la vostra pròpia imatge es molt fàcil amb el programa
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.c";>correct-i386-2.c</a>
  .</p>

  <p>Gracies a <a href="mailto:kteague@sprocket.dhis.net";>Ken Teague</a>
  també hem precompilat
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.zip";> la versió
  Windows</a>; com usar-ho: extreure el <tt>.zip</tt> al directori on la sigui la imatge
  <tt>binary-i386-2.iso</tt>, llavors, en una finestra DOS canviar a aquest directori
  i introduir la comanda "<tt>correct-i386-2
  binary-i386-2.iso</tt>".</p>

  <p>Si ja teniu un CD-ROM, el qual òbviament no podeu reparar, la opció mes fàcil per aconseguir
   <tt>pdksh</tt> es descarregar-lo
  <a href="http://ftp.debian.org/debian/dists/potato/main/binary-i386/shells/pdksh_5.2.14-1.deb";>
  </a> (212 kB) i instalar-lo amb "<tt>dpkg -i pdksh_5.2.14-1.deb</tt>". 
  Però també podeu copiar l'arxiu des del CD a un directori temporal i 
  usar el mateix programa
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-i386-2.c";>correct-i386-2.c</a>
  , però llavors heu de modificar-lo ja que <tt>POS</tt> es
  <tt>0x64de</tt>.</p>

  <p><strong>PowerPC</strong>: Els CDs Binary-1_NONUS i Binary-3 de powerpc
  també estan afectats per un problema d'un bit, impedint que 
  "<tt>smbfs</tt>" i "<tt>gimp-manual</tt>" instal.lin.
  Les versions reparades s'estan propagant (lentament) cap als mirrors   però podeu reparar les vostres 
  imatges molt fàcilment amb els programes
  <a 
href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-powerpc-1_NONUS.c";>correct-powerpc-1_NONUS.c</a>
  i 
  <a href="http://cdimage.debian.org/~costar/correct_cds/correct-powerpc-3.c";>correct-powerpc-3.c</a>
  . Aquests també contenen informació per a reparar els paquets afectats individualment
  quan son copiats del CD (cosa bastant útil per al "<tt>gimp-manual</tt>" que pesa 15MB.)</p>

  <p><strong>Sparc</strong>: Els CDs de 2.2 rev0 tenen un problema quan arrenquen des del
  CD Binary-1. Això ha estat solventat a la versió 2.2 rev0a (o
  2.2_rev0_CDa) dels CD per a Sparc.</p>

  <p>Sparc: Si les X no arrenquen correctament, i el missatge d'error menciona el ratolí
  , i <i>no</i> esteu corrent el controlador en mode text <tt>gpm</tt>
  , &quot;<tt>rm -f /dev/gpmdata</tt>&quot; us pot ajudar.</p>

  <p><strong>Alpha</strong>: Els CDs 2.2 rev0 poden mostrar-se problemàtics si arranquem
  des del CD Binary-1. Per a solucionar això, arrenqueu amb "<tt>-flags
  i</tt>", llavors entreu al prompt aboot:
  <br>
   <tt>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;aboot&gt; b /linux
   initrd=/boot/root.bin root=/dev/ram</tt>
  <br>
  Aquest problema s'ha corregit a la versió 2.2 rev0a (o 2.2_rev0_CDa)
  per als CD Alpha.</p>
 </dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-3</strong></dt>
  <dd><p>Ell controlador de ratolí en mode text <tt>gpm</tt> te alguns problemes. 
  <strong>No</strong> hauríeu d'executar el programa <tt>mouse-test</tt>, i hauríeu
  de fer "<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;stop</tt>" abans d'utilitzar el ratolí a X.</p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-2</strong></dt>
  <dd><p>Ell controlador de ratolí en mode text <tt>gpm</tt> te alguns problemes. 
  <strong>No</strong> hauríeu d'executar el programa <tt>mouse-test</tt>, i hauríeu
  de fer "<tt>/etc/init.d/gpm&nbsp;stop</tt>" abans d'utilitzar el rato li a X.</p></dd>
# ------------------------------------------------------------

 <dt><strong>Potato test-cycle-1</strong></dt>
  <dd><p>No hi ha cap informació rellevant</p></dd>

</dl>


Attachment: pgpCVeyyIl9DN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: