[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de adduserOn Wed, Apr 23, 2003 at 07:02:23PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  Com que recentment s'ha actualitzat aquest programa a la versió 3.50 i tinc 
> un template en espera #139750 m'ha donat per veure com està el tema i he 
> trobat aquesta traducció d'en Jordi Mallach (per cert l'i18n no funciona -- 
> tots els missatges surten en anglès):
> http://ftp-master.debian.org/~barbier/l10n/material/po/unstable/main/a/adduser/po/adduser_3.50_ca.po.gz

Ah, mola que estiga per ahí, pq el Roland aquest és un poc desastre...

>  També informo de que la versió del po diu ser la 4.64, la primera entrada 
> està "corrupta" -- les altres també les he mirat i estan bé.
> #: ../adduser:125 ../deluser:99
> msgid "No options allowed after names.\n"
> msgstr "71 translated messages.\n"

Duh, puto Emacs... Li enviaré una actualització a Roland, a veure si
aquesta vegada sí la inclou. De pas, crec que la versió 3.50 no té les
correccions que va enviar Ivan a la llista.

>  Sobre la meva traducció del template li faré un toc d'avís en privat a en 
> Roland per a que se'n recordi i de passada veuré si cal actualitzar-la.

Hmm... espera... ja tenim la que faig fer jo fa menys temps (junt al
ca.po normal): la meua ja hauria d'estar al dia i corregides per la
llista tb... les afegiré a l'informe i fusionaré el teu.

Adjunte els 2 fitxers, per si tal...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
# Catalan translation of adduser templates.
# Copyright (C) 2002 Software in the Public Interest, Inc. and others.
# This file is distributed under the same license as the adduser package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser 3.48\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-05 02:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-05 02:35+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Do you want system wide readable home directories?"
msgstr "Voleu que els directoris personals siguen llegibles per tothom?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"Normally, home directories can be viewed by all users on the system. If you "
"want to increase the security/privacy on your system, you might want your "
"home directories only readable by the user. If you are unsure, answer yes to "
"enable system wide readable home directories."
msgstr ""
"Normalment, els directoris personals poden ser llegits per tots els usuaris "
"del sistema. Si voleu incrementar la seguretat/privacitat del sistema, podeu "
"crear els directoris personals amb lectura només per a l'usuari. Si esteu "
"insegur, contesteu «sí» per a habilitar els directoris personals llegibles "
"per tothom."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"This will only affect home directories of users added with the adduser "
"program later."
msgstr ""
"Aquesta opció només afecta a directoris d'usuari afegits més tard amb el "
"programa adduser."
# Catalan messages for adduser.
# Copyright (C) 2002, 2003 Software in the Public Interest, Inc. and others.
# This file is distributed under the same license as the adduser package.
# Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: adduser 3.50\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-05 01:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-04-24 20:43+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../adduser:125 ../deluser:99
msgid "No options allowed after names.\n"
msgstr "No es permeten opcions després dels noms.\n"

# "L'opció --foo requereix"? jm
#: ../adduser:144
msgid "--ingroup requires an argument.\n"
msgstr "--ingroup requereix un argument.\n"

#: ../adduser:147
msgid "--home requires an argument.\n"
msgstr "--home requereix un argument.\n"

#: ../adduser:149
msgid "Warning: The home dir you specified already exists.\n"
msgstr "Avís: el directori personal que heu especificat ja existeix.\n"

#: ../adduser:151
msgid "The home dir must be an absolute path.\n"
msgstr "El directori personal ha de ser un camí absoluta.\n"

#: ../adduser:154
msgid "--gecos requires an argument.\n"
msgstr "--gecos requereix un argument.\n"

#: ../adduser:157
msgid "--shell requires an argument.\n"
msgstr "--shell requereix un argument.\n"

#: ../adduser:166
msgid "--uid requires a numeric argument.\n"
msgstr "--uid requereix un argument numèric.\n"

#: ../adduser:169
msgid "--firstuid requires a numeric argument.\n"
msgstr "--firstuid requereix un argument numèric.\n"

#: ../adduser:172
msgid "--lastuid requires a numeric argument.\n"
msgstr "--lastuid requereix un argument numèric.\n"

#: ../adduser:175
msgid "--gid requires a numeric argument.\n"
msgstr "--gid requereix un argument numèric.\n"

#: ../adduser:178 ../deluser:115
msgid "--conf requires an argument.\n"
msgstr "--conf requereix un argument.\n"

#: ../adduser:180 ../deluser:117
#, c-format
msgid "`%s' doesn't exist.\n"
msgstr "«%s» no existeix.\n"

#: ../adduser:187 ../deluser:126
#, c-format
msgid "Unknown argument `%s'.\n"
msgstr "L'argument «%s» és desconegut.\n"

#: ../adduser:193
msgid "Only root may add a user or group to the system.\n"
msgstr "Només el superusuari pot afegir un usuari o grup al sistema.\n"

#: ../adduser:198
msgid "Enter a groupname to add: "
msgstr "Introduïu un nom de grup a afegir: "

#: ../adduser:202
msgid "Enter a username to add: "
msgstr "Introduïu un nom d'usuari a afegir: "

#: ../adduser:207
msgid "I need a name to add.\n"
msgstr "Es necessita un nom a afegir.\n"

#: ../adduser:208 ../deluser:156
msgid "No more than two names.\n"
msgstr "No es poden especificar més de dos noms.\n"

#: ../adduser:210 ../deluser:159
msgid "Specify only one name in this mode.\n"
msgstr "Especifiqueu només un nom en aquest mode.\n"

#: ../adduser:231
msgid "--group, --ingroup, and --gid options are mutually exclusive.\n"
msgstr "Les opcions --group, --ingroup i --gid són mútuament exclusives.\n"

#: ../adduser:267 ../adduser:297
#, c-format
msgid "The group `%s' already exists.\n"
msgstr "El grup «%s» ja existeix.\n"

#: ../adduser:269 ../adduser:299
#, c-format
msgid "The GID `%s' is already in use.\n"
msgstr "El GID «%s» ja està en ús.\n"

#: ../adduser:277 ../adduser:307
msgid "No GID is available in the range "
msgstr "No hi ha cap GID disponible en el rang "

#: ../adduser:280 ../adduser:310
#, c-format
msgid "Group `%s' not created.\n"
msgstr "No s'ha creat el grup «%s».\n"

#: ../adduser:284 ../adduser:314
#, c-format
msgid "Adding group %s (%s)...\n"
msgstr "S'està afegint el grup %s (%s)...\n"

#: ../adduser:288 ../adduser:318 ../adduser:349
msgid "Done.\n"
msgstr "Fet.\n"

#: ../adduser:327
#, c-format
msgid "The user `%s' doesn't exist.\n"
msgstr "L'usuari «%s» no existeix.\n"

#: ../adduser:329
#, c-format
msgid "The group `%s' doesn't exist.\n"
msgstr "El grup «%s» no existeix.\n"

#: ../adduser:332
#, c-format
msgid "The user `%s' is already a member of %s.\n"
msgstr "L'usuari «%s» ja és membre de %s.\n"

#: ../adduser:337
#, c-format
msgid "Adding user %s to group %s...\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari %s al grup %s...\n"

# Aquests gerundis tenen mala traducció...? ivb
#: ../adduser:364
#, c-format
msgid "User %s does already exist. Exiting...\n"
msgstr "L'usuari %s ja existeix. S'està eixint...\n"

#: ../adduser:370
#, c-format
msgid "Adding system user %s...\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari del sistema %s...\n"

#: ../adduser:377 ../adduser:464
msgid "No UID/GID pair is available in the range "
msgstr "No hi ha cap parella UID/GID disponible en el rang "

#: ../adduser:380 ../adduser:393 ../adduser:467 ../adduser:480
#, c-format
msgid "User `%s' not created.\n"
msgstr "L'usuari «%s» no s'ha creat.\n"

#: ../adduser:390 ../adduser:477
msgid "No UID is available in the range "
msgstr "No hi ha cap UID disponible en el rang "

# Jo Tarzan, tú Jane? jm (dedicat a ivb :)
# Bah, ho canvie... jm
# Ehemm, jo pose «error intern»... Hau! ivb
#: ../adduser:397 ../adduser:403 ../adduser:484 ../adduser:490
msgid "Internal error"
msgstr "S'ha produït un error intern"

#: ../adduser:408
msgid "Adding new group $new_name ($new_gid).\n"
msgstr "S'està afegint el nou grup $new_name ($new_gid).\n"

#: ../adduser:414 ../adduser:501
#, c-format
msgid "Adding new user %s (%s) with group %s.\n"
msgstr "S'està afegint el nou usuari %s (%s) amb grup %s.\n"

# «No s'ha creat»? jm
# «No es crea»? ivb
#: ../adduser:428
msgid "Not creating home directory.\n"
msgstr "No es crea el directori personal.\n"

#: ../adduser:430
#, c-format
msgid "Home directory %s already exists.\n"
msgstr "El directori personal %s ja existeix.\n"

#: ../adduser:432 ../adduser:517
#, c-format
msgid "Creating home directory %s.\n"
msgstr "S'està creant el directori personal %s.\n"

#: ../adduser:457
#, c-format
msgid "Adding user %s...\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari %s...\n"

#: ../adduser:495
#, c-format
msgid "Adding new group %s (%s).\n"
msgstr "S'està afegint el nou grup %s (%s).\n"

#: ../adduser:511
#, c-format
msgid "Home directory %s already exists. Not copying from %s\n"
msgstr "El directori personal %s ja existeix. No es copiarà des de %s\n"

#: ../adduser:527
#, c-format
msgid "Copying files from %s\n"
msgstr "S'estan copiant els fitxers des de %s\n"

#: ../adduser:553
msgid "Is the information correct? [y/n] "
msgstr "És aquesta informació correcta? [s/n] "

#: ../adduser:555
msgid "y"
msgstr "s"

#: ../adduser:560
#, c-format
msgid "Setting quota from %s.\n"
msgstr "S'està establint la quota des de %s.\n"

#: ../deluser:140
msgid ""
"In order to use the --remove-home, --remove-all-files, and --backup "
"features,\n"
"you need to install the `perl-modules' package. To accomplish that, run\n"
"apt-get install perl-modules\n"
msgstr ""
"Per a utilitzar les funcionalitats --remove-home, --remove-all-files i --backup\n"
"heu d'instal·lar el paquet «perl-modules». Per a fer açò, executeu\n"
"apt-get install perl-modules\n"

#: ../deluser:143
msgid "Only root may remove a user or group from the system.\n"
msgstr "Només el superusuari pot eliminar un usuari o grup del sistema.\n"

#: ../deluser:147
msgid "Enter a groupname to remove: "
msgstr "Introduïu el nom del grup a eliminar: "

#: ../deluser:149
msgid "Enter a username to remove: "
msgstr "Introduïu el nom de l'usuari a eliminar: "

#: ../deluser:155
msgid "I need a name to remove.\n"
msgstr "Es necessita un nom a eliminar.\n"

#: ../deluser:204 ../deluser:265 ../deluser:281 ../deluser:284
#, c-format
msgid "`%s' does not exist.\n"
msgstr "«%s» no existeix.\n"

#: ../deluser:208
msgid "Looking for files to backup/remove...\n"
msgstr "S'estan cercant fitxers a desar/eliminar...\n"

#: ../deluser:236
msgid "Backuping files to be removed...\n"
msgstr "S'està fent una còpia de seguretat dels fitxers a eliminar...\n"

#: ../deluser:246
msgid "Removing files...\n"
msgstr "S'estan eliminant els fitxers...\n"

#: ../deluser:254
#, c-format
msgid "Removing user %s...\n"
msgstr "S'està eliminant l'usuari %s...\n"

#: ../deluser:261 ../deluser:275 ../deluser:308
msgid "done.\n"
msgstr "fet.\n"

#: ../deluser:269
#, c-format
msgid "There are users having `%s' as primary group!\n"
msgstr "Hi ha usuaris amb «%s» com a grup primari!\n"

#: ../deluser:272
#, c-format
msgid "Removing group %s...\n"
msgstr "S'està eliminant el grup %s...\n"

#: ../deluser:287
msgid "You may not remove the user from his/her primary group.\n"
msgstr "No podeu eliminar l'usuari del seu grup primari.\n"

#: ../deluser:301
#, c-format
msgid "%s is not a member of group %s.\n"
msgstr "%s no és membre del grup %s.\n"

#: ../deluser:304
#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s...\n"
msgstr "S'està eliminant l'usuari %s del grup %s...\n"

#: ../deluser:315 ../deluser:334
msgid "removing user and groups from the system. Version:"
msgstr "elimina usuaris i grups del sistema. Versió:"

#: ../deluser:359
#, c-format
msgid "Global configuration is in the file %s.\n"
msgstr "La configuració global està en el fitxer %s.\n"

#: ../AdduserCommon.pm:58
msgid "@_"
msgstr "@_"

#: ../AdduserCommon.pm:78
#, c-format
msgid "%s: %s doesn't exist. Using defaults.\n"
msgstr "%s: %s no existeix. S'utilitzaran els valors per defecte.\n"

#: ../AdduserCommon.pm:88
#, c-format
msgid "Couldn't parse %s:%s.\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar %s:%s.\n"

#: ../AdduserCommon.pm:93
#, c-format
msgid "Unknown variable `%s' at %s:%s.\n"
msgstr "La variable «%s» en %s:%s és desconeguda.\n"

Attachment: pgpNyO8yeKAtb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: