[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configurar XarxaA Dimecres 23 Abril 2003 21:14, Berna va escriure:
> Estic intentant configurar la xarxa fent
>
> ifconfig 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 .......
>
> I funciona, faig el PING des del mateix Debian i va i desde una XP en xarxa
> i també va, peró si reinició el PC es com si es desconfigures i em canvia
> la IP,
>
> ¿Com puc fer pq mantingui la IP que l'hi he posat?
>
> Gracies

 Doncs configurar-ho com cal:

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# La targeta Ethernet
auto eth0
iface eth0 inet static
  address <número_de_la_IP_estàtica>
  netmask 255.255.255.128
  network <IP_de_la_xarxa>
  broadcast 255.255.255.0
  gateway <IP_de_la_passarel·la>

 Com en tot a GNU pots fer "man interaces" i trobar la info que et cal.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgpcZU8juH8SL.pgp
Description: signature


Reply to: