[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseA Diumenge 09 Febrer 2003 11:37, Javier Fernández-Sanguino Peña va escriure:
> On Sat, Feb 08, 2003 at 11:32:11PM -0600, Adam Heath wrote:
> (..)
>
> > * apt is now translatable.
> >
> > As for that last one, I would like it those language translators would
> > check out apt from cvs, and send in translated files to -deity.
>
> Since you did not comment it and just for the record:
>
> $ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/deity login
> <empty password>
> $ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/deity co apt
> (...)
>
> I'll start working on the spanish translation right away.
>
> 	Javi

 Hola gent

 Segons sembla l'APT comença la seva carrera i18n oficial, pel que us demano 
quin és l'estat de la traducció que estava corregin en Matt i si cal fer-li 
res. Actualment estic massa ocupat però si ningú se'n pot encuidar ja faré un 
esforç per a tindre-la arranjada i a punt.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-Reply to: