[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: La pÓgina "packages" estÓ malamentHola Toni,

M'alegro saber que tot esta be, i clar, que jo no haig de fer
res. :-)

bon cap de setmana,
Matt

--- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> A Divendres 31 Gener 2003 22:43, Matt Bonner va escriure:
> > Hola Toni,
> >
> > Gracies per avisar, pero...
> >
> > --- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> > > Sembla que ha agafat un constipat perque a la part inferior a l'enginy de
> > > recerca ens dona opcions amb el missatge ocult.
> > >
> > > 	http://www.debian.org/distrib/packages
> >
> > No ho veig. Recera de directoris o continguts de paquets? Et
> > refereixes als botons "radio" o les caixetes de menu amb opcions
> > de seccio, sistema operatiu, etc?
> >
> > Si ajuda, envia'm una imatge (screen capture) de que veus...
> >
> > Mateu
> >
> 
>  Hola
> 
>  Verificat! M'acabo d'actualitzar al Konqueror del KDE 3.1 compilat amb el 
> gcc 3.2 i s'ha arranjat aquest problema. Ves a saber què ho debia de causar? 
> La culpa tota meva per ser el més ràpid...
> 
>  Toni
> -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5
> 
> -
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


=====
blog: http://members.dsl-only.net/~mbonner/weblog/mateu.html

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.comReply to: