[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Les pagines mes populars no traduidesGracies, rei!

Basat en aixo, aqui teniu les 10 pagines mes visitades (en ordre) i no 
traduides a Catala:

 1. (3) http://www.debian.org/CD/http-ftp/
 2. (5) http://www.debian.org/distrib/cd
 3. (8) http://www.debian.org/distrib/netinst
 4. (9) http://www.debian.org/CD/jigdo-cd/
 5. (11) http://www.debian.org/CD/netinst/
 6. (18) http://www.debian.org/CD/vendors/
 7. (19) http://www.debian.org/distrib/ftplist
 8. (23) http://www.debian.org/mirror/list
 9. (24) http://www.debian.org/distrib/floppyinst
10. (26) http://www.debian.org/devel/

El numero en parentesis es la seva ranquin a:

http://gluck.debian.org/webalizer/www.debian.org/usage_200212.html

Reconec que estic sorpres amb el progres que hem fet!  Hem traduit
19 de les 30 pagines mes populars, incloent la bestia de 386 install.

Aixi animat, penso agafar http://www.debian.org/CD/http-ftp/, que es
curt i facil i popular, si no hi ha altre persona ja en marxa?

Potser cal dir tambe que les pagines seguents tenen versions en
angles mes recents:

http://www.debian.org/distrib/
http://www.debian.org/doc/

Per ultim, afegeixo que les pagines de desenvolupament veig una
mica menys sentit traduir, ja que per desenvolupar Debian, em 
sembla que s'hauria d'entendre l'angles, no?  (Estic pensant en
poder correspondre a les llistes de correu, sobre tot...)

adeu (i bon nadal, pels cristians),
Mateu

--- Steve Langasek <vorlon@netexpress.net> wrote:
> On Wed, Dec 04, 2002 at 09:39:26AM -0800, Matt Bonner wrote:
> > --- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> 
> > > On Tue, Dec 03, 2002 at 11:53:19AM -0800, Matt Bonner wrote:
> > > > Em sonava aixo, pero no recordava on era.  L'adrec,a que menciones
> > > > em sona, pero no funciona!  Alguna pista?
> 
> > > Argh. gluck.debian.org/webalizer/
> 
> > Vale, aixo si.  Pero es com pensava--mostra estadistiques molt
> > generals respecte al trafic de cada site, pero no indica (que
> > veig jo) les pagines mes visitades.  O es que no ho he mirat
> > be?
> 
> Proveu en
> <http://gluck.debian.org/webalizer/www.debian.org/usage_200211.html>,
> on es trova una secció entitulada "Top 30 of 38040 Total URLs".  Aquestes
> són les pagines *mes* visitades...  
> 
> -- 
> Steve Langasek
> postmodern programmer
> 

> ATTACHMENT part 2 application/pgp-signature __________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.comReply to: