[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: adduserOn Thu, Dec 05, 2002 at 03:05:29AM +0100, Jordi Mallach wrote:
> avorriment... programa que ix en la instal·lació...

 avorriment... ca.po a repassar que ix en la llista... :P
> resultat: ca.po.
> 
> Homedir = directori personal?

 Segons SC, crec que sí... Jordi, quan comencem el mailman?

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ SILENCED BY SPANISH LSSICE @
"Cogito, sed sum"    	@  http://www.selidor.net/  @
--- adduser-3.48.ca.po.orig	Wed Dec 11 18:12:22 2002
+++ adduser-3.48.ca.po	Wed Dec 11 18:26:37 2002
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: adduser 3.48\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-12-05 01:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-12-05 01:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-12-11 18:26+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,6 +31,7 @@
 msgid "Warning: The home dir you specified already exists.\n"
 msgstr "Avís: el directori personal que heu especificat ja existeix.\n"
 
+# «un camí absolut» (SC)? ivb
 #: ../adduser:151
 msgid "The home dir must be an absolute path.\n"
 msgstr "El directori personal ha de ser una ruta absoluta.\n"
@@ -149,6 +150,7 @@
 msgid "Adding user %s to group %s...\n"
 msgstr "S'està afegint l'usuari %s al grup %s...\n"
 
+# Aquests gerundis tenen mala traducció...? ivb
 #: ../adduser:364
 #, c-format
 msgid "User %s does already exist. Exiting...\n"
@@ -174,6 +176,7 @@
 
 # Jo Tarzan, tú Jane? jm (dedicat a ivb :)
 # Bah, ho canvie... jm
+# Ehemm, jo pose «error intern»... Hau! ivb
 #: ../adduser:397 ../adduser:403 ../adduser:484 ../adduser:490
 msgid "Internal error"
 msgstr "S'ha produït un error intern"
@@ -188,6 +191,7 @@
 msgstr "S'està afegint el nou usuari %s (%s) amb grup %s.\n"
 
 # "No s'ha creat"? jm
+# «No es crea»? ivb
 #: ../adduser:428
 msgid "Not creating home directory.\n"
 msgstr "No es crearà el directori personal.\n"
@@ -243,7 +247,7 @@
 "apt-get install perl-modules\n"
 msgstr ""
 "Per a utilitzar les funcionalitats --remove-home, --remove-all-files i --backup\n"
-"teniu que instal·lar el paquet «perl-modules». Per a fer açò, executeu\n"
+"heu d'instal·lar el paquet «perl-modules». Per a fer açò, executeu\n"
 "apt-get install perl-modules\n"
 
 #: ../deluser:143
@@ -291,7 +295,7 @@
 #: ../deluser:269
 #, c-format
 msgid "There are users having `%s' as primary group!\n"
-msgstr "Hi ha usuaris amb «%s» com el grup primari!\n"
+msgstr "Hi ha usuaris amb «%s» com a grup primari!\n"
 
 #: ../deluser:272
 #, c-format
@@ -300,7 +304,7 @@
 
 #: ../deluser:287
 msgid "You may not remove the user from his/her primary group.\n"
-msgstr "No podeu eliminar a l'usuari del seu grup primari.\n"
+msgstr "No podeu eliminar l'usuari del seu grup primari.\n"
 
 #: ../deluser:301
 #, c-format

Attachment: pgpofBLLKj49K.pgp
Description: PGP signature


Reply to: