[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: M'agradaria col·laborar amb les traduccionsHola,

On Sun, Dec 01, 2002 at 10:33:18PM +0100, cabegueta wrote:
> Com heu llegit més amunt m'agradaria col·laborar amb les traduccions de 
> Debian. "Jugo" amb Debian des de fa tres o quatre anys però el meu 
> nivell d'usuari està solament unes dècimes per sobre de 0. Com podeu 
> comprovar estic escrivint des de l'XP perquè tinc el portàtil des de fa 
> poc i encara no he tingut temps de configurar adequadament.

Ja saps, si tens problemes, sempre trobaràs la salvació en
debian-user-catalan :)

> Els meus coneixements d'anglès son bastant bàsics però vull creure que 
> suficients a nivell de traducció. Així que, si penseu que puc 
> col·laborar amb qualsevol tipus de traducció, aquí estic.

Sempre es pot provar :)
En http://www.es.debian.org/devel/website/stats/ estan les estadístiques
de traducció al català de la web. Si vols traduir web, trobaràs una gran
llista de pàgines que ens queden per fer.

Si vols començar per una prou fàcil, mira de fer la última de News/2002,
que és la notícia sobre la falla^W^Wel servidor que es va cremar en
Twente.

Les traduccions de la web no es fan directament en html. Es tradueix
primer el fitxer "wml", que és una especie de plantilla. Les pots trobar
en CVS, o si no et vols liar, et puc manar jo la pàgina, com vulgues.

> D'altra banda no sé si existeix algun tipus de coordinació entre les 
> traduccions al català i les castellanes, però una vegada traduït al 
> català tampoc donaria massa problemes el passar-ho a la "llengua del 
> imperi".

No, són prou independents. A vegades va bé mirar com han traduit ells
alguna cosa concreta, però de normal es treballa separadament.

> I ja que estem, dir que trobo la pàgina catalana del projecte gnu una 
> mica "desemparada", així que si es pot posar remei també estic disposat.

Açò ja no és cosa nostra. Xavi t'ha donat un contacte, mira a veure si
et pots aclarir amb ell.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpKsuUBiTDH4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: