[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com traduirieu aixo?On Thu, Oct 24, 2002 at 11:10:51AM -0700, Matt Bonner wrote:
> 
> --- xdrudis@tinet.org wrote:
> > > 
> > > A mi em sona a que "one-bit problem" es com una expressio 
> > > col.loquial....seria "problemilla" o alguna cosa aixi?
> > > 
> > 
> > Aix? seria "a bit of a problem", no?. No s?. 
> > 
> > M?s que un "problema d'un bit" jo diria "problema d'un ?nic bit" o 
> > "problema d'un sol bit", si no dirien "a bit problem". Per? 
> > estic molt desorietat sobre qu? vol dir realment que hi hagi u 
> > problema d'un (sol) bit a una imatge d'un CD.
> 
> Mes contexte, si et plau! Sense les frases anteriors i posteriors,
> mai sabrem que volia dir l'autor...

  Inequívocament es tracta d'un byte de la imatge del CD que és 0x98 i
 hauria de ser 0x90, i.e. té un bit posat a 1 que hauria de ser 0.
 Aquest text apareix en

	http://www.debian.org/CD/releases/index.en.html

 i el programa que repara l'error només canvia 0x98 per 0x90 on toca.
 Per tant, «un problema d'un sol bit» com deia el Xavier.

PS: En l'altre CD són altres valors en altre lloc, és clar.

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ SILENCED BY SPANISH LSSICE: @
"Cogito, sed sum"    	@ http://www.kriptopolis.com/ @

Attachment: pgpLUMUlXLLjb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: