[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com traduirieu aixo?--- Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net> wrote:
> On Thu, Oct 24, 2002 at 07:27:28PM +0000, Arnatrix wrote:
> > 
> > Com traduirieu aquesta frase?
> > 
> > The powerpc Binary-1_NONUS and Binary-3 CD
> >     images are also plagued by a one-bit problem
> 
>     Home, així a la grossa i sense contexte...
> 
>     Les imatges de CD Binary-1_NONUS i Binary-3 {,de ,per }powerpc
>     també es troben afectades per un problema d'un bit.

Despres de llegir el parraf sencer, aquesta traduccio em sembla be...

records,
Matt

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Y! Web Hosting - Let the expert host your web site
http://webhosting.yahoo.com/Reply to: