[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccio web ../CDOn Sat, Aug 31, 2002 at 03:40:10PM -0500, Arnatrix wrote:
> Tot i aixo, com que ningu va dir res ho he deixat aturat. Ara marxo
> fora fins dema, aixi que dilluns a veure si m'ho torno a mirar i ho
> envio com a adjunt a la llista.

Vas mirar-ho finalment?

> Ja m'he mirat el link que deies. :)

Ok :)

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225EReply to: