[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llançament de woodyOn Fri, Aug 30, 2002 at 11:27:07PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> [...]
> Si pots, intenta treballar damunt de la noticia de la web traduida que
> van fer Antoni i Ivan, que ja l'han mirat per damunt 3 persones.

  Bé, jo només la vaig repassar... Si dius que ja està penjada, me'n
 desfaré del fitxers temporals que encara mantenia (els tinc voltant
 tot l'estiu!).
> 
> Bàsicament, jo llevaria les coses que estiga clar que sobren per a un
> anunci per al public de parla catalana i afegiria que és la primera
> distribució amb suport ample de català, que no només inclou aplicacions
> i instal·lador en català, com Mandrake, que ja ho tenia, si no que es
> composa de altres coses importants com suport als usuaris en català
> (d-u-catalan@), web catalanitzada, eines de la distribució en català...
> i sobre tot, que tot està fet pels mateixos usuaris.
> Si algú té més idees, que les barreje ací :)

  Sempre queda bé això de que està íntegrament compromesa amb el
 programari lliure i la típica xifra de nombre de paquets (tot i que
 reconec que açò últim pot arribar a espantar algú).

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpjnOK_mzMqM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: