[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Llançament de woodyHola a tots,

> Be, si vius en la siberia profunda potser no saps que ahir per la nit >es va llançar Debian GNU/Linux 3.0. Si no, açò és "old news" ja :)

Que bé!

Ara em prepararé per anar a un ciber i fer-me una còpia (ja veurem com m'ho munto). Realment, començava a necessitar passar-me a Linux 2.4 sense haver de magrejar Potato i de pas, actualitzar programes.

Bé, Jordi, merci per la contesta que li vas fer al carcamal aquell de /.
Reconec que jo ni m'hagués molestat a contestar...

Aprofito per a lamentar el retràs que porto... A veure si puc acabar de recollir més material per la terminal X que tinc muntada... O fer que l'ordinador faci menys soroll!

  o
 o o
  o
 ||
 ||
 \/
  |
  |
  -

Un brindis. :)

Ignasi

--
Blast off and strike
the evil Bydo Empire!

___________________________________________________________
Do You Yahoo!? -- Une adresse @yahoo.fr gratuite et en français !
Yahoo! Mail : http://fr.mail.yahoo.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: